Do zadań Działu Biura Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą Uczelni należy w szczególności:

1) opracowywanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni oraz koordynacja prac związanych z ich realizacją;
2) opracowywanie planów działań promocyjnych Uczelni i ich realizacja;
3) opracowywanie dokumentacji i wniosków w związku z występowaniem o środki finansowe z funduszy i instytucji Unii Europejskiej;
4) koordynacja współpracy Uczelni ze stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy, władzami administracji samorządowej i administracji rządowej;
5) organizowanie współpracy Uczelni z podmiotami zagranicznymi;
6) nawiązywanie współpracy z innymi uczelniami;
7) współpraca przy organizacji konferencji, sympozjów i wykładów otwartych;
8) współpraca przy organizowaniu inauguracji roku akademickiego i innych uroczystości ogólnouczelnianych;
9) opracowywanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla studentów i absolwentów Uczelni;
10) opracowywanie i przeprowadzanie ankiet wśród studentów i absolwentów w zakresie ich predyspozycji zawodowych;
11) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursach zawodowych, szkoleniach, stypendiach, stażach i praktykach zawodowych itp.);
12) nawiązanie i prowadzenie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz z powiatowymi urzędami pracy i z biurami pośrednictwa pracy;
13) opracowywanie planów działań promocyjnych Uczelni i ich realizacja;
14) nawiązanie i prowadzenie współpracy z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w zakresie popularyzacji działalności Biura Karier, Promocji i Współpracy z Zagranicą;
15) współpraca z pracodawcami w pozyskiwaniu kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub Prorektora ds. Rozwoju i Nauki, oraz zadań wynikających z aktów wewnętrznych Uczelni i niniejszego regulaminu.

INTERESUJE CIĘ WSPÓŁPRACA Z UCZELNIĄ LUB JEJ PROMOCJA? SZUKASZ MOŻLIWOŚCI WYJAZDU EDUKACYJNEGO ZA GRANICĘ? MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIURA? JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

KONTAKT - KLIKNIJ TUTAJ

Ostatnia modyfikacja: 12-02-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję