Na uczelni funkcjonują następujące koła naukowe

 • Studenckie Koło Naukowe Mechaników powstało w 2008 roku. Swoje zainteresowania rozwijają w nim studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Celem koła jest przede wszystkim działalność naukowa, udział w studenckich seminariach i projektach badawczych, poznawanie rozmaitych aspektów przyszłej działalności zawodowej, a także współpraca z ośrodkami badawczymi w całym kraju oraz z  lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi.

Opiekun koła: dr inż. Zygmunt Żmuda


 • Dziennikarskie Koło Naukowe ZOOM powstało w 2007 roku i służy rozwijaniu praktycznych umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego, public relations i reklamy. Studenci zrzeszeni w kole, korzystając z nowoczesnego multimedialnego sprzętu technicznego i programów komputerowych, pod okiem opiekuna – czynnego dziennikarza, przygotowują teksty publicystyczne oraz materiały audiowizualne. Członkowie koła współtworzą stronę internetową uczelni i redagują magazyn studencki Ob.Sesja, który podejmuje tematykę związaną z życiem uczelni oraz wydarzeniami kulturalnymi w regionie. Działalność obejmuje też wycieczki do ośrodków medialnych w całym kraju, m.in. w Krakowie i Warszawie (Polskie Radio, RMF FM, Telewizja Polska, Polsat, Gazeta Wyborcza, TOK FM). W pracach koła mogą brać udział studenci wszystkich kierunków i specjalności.

Opiekun koła: mgr Andrzej Sroka


 •  Koło Naukowe „Agroekolog” powstało w 2006 roku. Celem jego funkcjonowania jest poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Rolnictwa, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie własnych konferencji oraz zdobywanie uprawnień związanych z atestacją gospodarstw ekologicznych. W ramach działalności koła studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę.

Opiekun koła: prof. dr hab. Kazimierz Klima, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl


 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów powstało w 2011 roku. Przedmiotem działalności koła jest: rozwijanie zainteresowań naukowych, kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych studentów, współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, uczestnictwo w seminarich i konferencjach naukowych, inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych.

Opiekun koła: mgr Patrycja Pater


 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek zarejestrowane zostało w roku 2006 i skupia tylko studentów kierunku pielęgniarstwo. Działalność ma na celu rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, współudział w organizowaniu spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, konferencji, rozwijanie współpracy między studentami innych uczelni, kształtowanie więzi emocjonalnej (identyfikacja z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza), organizowanie działań o charakterze prozdrowotnym na terenie uczelni i miasta.

Opiekun koła: dr Krzysztof Jakubowski


 • Studenckie Koło Naukowe Ratowników Medycznych założone zostało w 2010 roku i skupia tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne. Powstanie koła jest ściśle związane z chęcią wspólnego poszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Koło przygotowuje pokazy ratownictwa, wspólne warsztaty, orgaizuje i wyjeżdża na konferencje, a także promuje idee nowoczesnego ratownictwa medycznego w środowisku lokalnym.

Opiekun koła: dr Jarosław Sawka


 • Studenckie Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń” powstało w 2011 roku. Przedmiot jego działalności skupia się na prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturano-oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa w aspekcie ubóstwa socjalnego, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Opiekun koła: mgr Edyta Dziadosz


 • Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej „FOTOsynteza” zarejestrowano w 2012 roku. Celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji oraz obozów naukowych, a także upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów.

Przewodnicząca koła: Amelia Piegdoń (amelia.piegdon@onet.pl). Opiekun koła: dr Marian Szewczyk, e-mail: obiektyw@pwsz-sanok.edu.pl • Multimedialne Koło Naukowe "Kontrast", rok założenia: 2014. Cele koła: badanie naukowe przejawów sztuk multimedialnych w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia różnych typów sztuk multimedialnych, od fotografii analogowej, eksperymentalnej i artystycznej, przez film animowany i dokumentalny, po działania filmowe, teatralne, literackie i kulturalne wykorzystujące techniki multimedialne. 

Opiekun koła: mgr Lucyna Żak


 • Koło Naukowe "Hossa – z nami się opłaca", rok założenia: 2015. Cele koła: pobudzanie zainteresowań naukowych członków oraz studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wdrażanie studentów do pracy naukowej, rozwijanie zdolności organizacyjnych członków oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającymi tak w Polsce jak i poza jej granicami.

Opiekun koła: dr Patrycja Pudło


 • Koło Naukowe Leśników "SYLWAN"Koło Naukowe „Sylwan” powstało w roku 2015. Celem jego działalności jest pogłębianie wiedzy otrzymywanej podczas zajęć dydaktycznych jak również zainteresowanie pracą badawczą i popularyzatorską. Studenci uczestniczą w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz w zewnętrznych i uczelnianych konferencjach naukowych. Ważnym celem członków Koła Naukowego jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku przyrodniczym, współpraca z mieszkańcami w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z lasu, prowadzenie edukacji przyrodniczej obejmującej zarówno małe dzieci, jak również młodzież szkolną i seniorów.

Opiekun Koła  dr inż. Alfred Król, e-mail: krol.alfred@gmail.com  


 • Koło Animacji Kultury powstało w roku 2015 z inicjatywy studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej, ale w jego szeregach mile widziani są studenci wszystkich kierunków Uczelni. Celem Koła jest propagowanie i uwrażliwianie braci studenckiej na wszelkie zjawiska otaczającej nas kultury oraz zachęcanie i umożliwianie studentom biernego i czynnego w nich uczestnictwa. Dotychczasowe formy działania Koła skupiały się na wyjazdach do uznanych sal koncertowych w kraju, a także współorganizowaniu konferencji naukowych oraz koncertów.

Koło Animacji Kutury. Opiekun koła: dr Tomasz Tarnawczyk

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję