UWAGA - do 4 LISTOPADA 2020 r. trwa zbiórka składek na ubezpieczenie

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ?

Studenci:

 1. wypełnij deklarację online klikając TUTAJ (bez tego nie zostaniesz ubezpieczony)
 2. wpłać składkę swojemu Staroście w ustalonej przez niego formie (gotówka lub wpłata na jego konto)

Pracownicy i ich rodziny:

 1. wypełnij deklarację online kilkając TUTAJ (dla siebie i ew. ponownie dla dzieci, współmałżonka)
 2. pracownikom etatowym składka zostanie odliczona z wynagrodzenia, pozostali pracownicy proszeni są o wpłatę składki w gotówce w pok. 113 w bud. A

PONIŻEJ:
INSTRUKCJA DLA STAROSTÓW (do pobrania)
FAQ (przeczytaj zanim zadasz pytanie)
OPIS UBEZPIECZENIA (koszt, warianty, zakres)
WSKAZÓWKI POWYPADKOWE  

FAQ - odpowiedzi na różne, często zadawane pytania

Czy to się opłaca?
Grupowe ubezpieczenie jest zawsze tańsze niż indywidualne (prywatnie wariant 50000zł to koszt ok. 290zł, a grupowo w uczelni – 50zł), warto porównać sumę ubezpieczenia w uczelni z polisą jaką posiadasz np. w pracy. Uczelniane polisy mają także bardzo dobry katalog świadczeń co potwierdzają osoby, które uległy wypadkom (opis ubezpieczenia u dołu strony).

Czym różni się ubezpieczenie NW od NFZ?
Ubezpieczenie następstw wypadków (NW) zapewnia odszkodowanie po wypadku, ale nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, czyli nie uprawnia do korzystania z usług np. dentysty. Takie ubezpieczenie powinien zagwarantować rodzic, pracodawca lub urząd pracy (ewentualnie w szczególnych wypadkach uczelnia - KLIKNIJ TUTAJ). Podobnie ubezpieczenie NW nie obejmuje leczenia chorób (nieliczne wyjątki znajdziesz w opisie cech ubezpieczenia).

Czy muszę posiadać ubezpieczenie?
Zajęcia praktyczne, praktyki, ćwiczenia terenowe itp. są na studiach obowiązkowe. Na większości kierunków odbywają się w instytucjach i firmach, które w umowach z uczelnią zobowiązały studentów do posiadania ubezpieczenia. Wspomniane aktywności są także realizowane podczas wyjazdów, za które z kolei odpowiada uczelnia wymagając od studentów ochrony NW. Dlatego student, który chce być dopuszczony do udziału w ww. zajęciach musi posiadać ubezpieczenie. Lista osób ubezpieczonych jest przesyłana do osób odpowiedzialnych w zakładzie/instytucie. Uwaga - nie ma stałej listy kierunków z obowiązkowym ubezpieczeniem, gdyż zmieniają się wymogi placówek gdzie odbywają się zajęcia. O „obowiązkowość” najlepiej zapytaj opiekuna roku lub praktyk. Jeśli nie jesteś pewna/y czy ubezpieczenie jest obowiązkowe na Twoim kierunku - ubezpiecz się na wszelki wypadek. Nawet jeśli posiadasz już ubezpieczenie np. w pracy, to w razie wypadku otrzymasz dwa odszkodowania.

Czy muszę się ubezpieczać w uczelni? Chciałbym gdzieś indziej / mam już ubezpieczenie.
Uczelnia nie narzuca ubezpieczyciela. Jeżeli, ktoś chce ubezpieczyć się w innym towarzystwie niż proponowane przez uczelnię – oczywiście może, ale polisa musi zawierać odpowiednie daty i specjalne klauzule wypracowane przez uczelnię z towarzystwem ubezpieczeniowym (m.in. na podstawie wymogów instytucji i firm przyjmujących studentów). Jeżeli ubezpieczysz się prywatnie (poza uczelnią) lub już masz polisę i spełnia ona wymogi uczelni, to musisz złożyć staroście, zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej polisy na uczelnianym formularzu (do pobrania poniżej).

Co zrobić jeśli nie zdążyłem się ubezpieczyć na uczelni w ustalonych terminach?
Ubezpieczyć się można tylko na początku roku akademickiego w ogłoszonych terminach. Jeśli Twój starosta z jakiegoś powodu odmówił zbiórki składki, to skontaktuj się z koordynatorem ds. ubezpieczenia (dane kontaktowe u dołu strony). Poza wyznaczonymi terminami pozostaje Ci ubezpieczyć się prywatnie. Uwaga - doświadczeni studenci wiedzą jednak, że ubezpieczenie indywidualne kosztuje zazwyczaj kilka razy drożej niż grupowe (ubezpieczenie kosztujące 50zł w uczelni, kosztuje indywidualnie nawet 290zł).

Co to jest OWU?
„Ogólne warunki ubezpieczenia” (tzw. OWU) i "Tabela norm uszczerbku na zdrowiu"  to dokumenty, które dokładnie określają zasady ubezpieczenia i np. procentową wysokość świadczenia w przypadku najpopularniejszych wypadków – znajdziecie je poniżej. Przeglądając OWU należy wyszukać informacje dotyczące opcji ubezpieczenia, która dotyczy uczelni (np. "podstawowa"). 

Z czym wiąże się wypełnienie deklaracji ubezpieczeniowej?
Wypełnienie deklaracji online jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ubezpieczana 1. zobowiązuje się opłacić wybraną składkę, 2. zapoznała się z zasadami ubezpieczenia oraz ochrony danych osobowych firmy Interrisk, której przekazuje swoje dane (szczegóły do pobrania poniżej) 3. przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wypełnienia tej samej deklaracji kilka razy (np. z powodu błędu) - za prawidłową uznaje się ostatnią wysłaną wersję.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021

 • towarzystwo ubezpieczeniowe w tym roku to InterRisk S.A.
 • osoby, które opłaciły składkę są ubezpieczone od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami), 24h/dobę (także poza zajęciami czy praktykami)
 • w wariancie podstawowym przy składce 50zł (60zł w Instytucie Medycznym ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 50 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 50 000zł = 2500zł)
 • w wariancie rozszerzonym przy składce 80zł (90zł w Instytucie Medyczny ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 70 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 70 000zł = 3500zł) wariant rozszerzony posiada także szerszy katalog świadczeń powypadkowych (patrz niżej)
 • nazwa opcji ubezpieczenia (dla obu wariantów): "Edu Plus Podstawowa" 
 • seria (litery) i nr polisy (cyfry)
 • EDU-A/P 090654 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 50zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 090657 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 60zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 090659 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 80zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 090660 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 90zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • ubezpieczenie zapewnia świadczenie (odszkodowanie) np.:
  • z tytułu trwałego uszerbku na zdrowiu w wyniku wypadku osoby ubezpieczonej
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
  • w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady oraz rozpoznania chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy,
   wścieklizny)
  • z powodu nagłego zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
  • z tytułu zdiagnozowania sepsy
  • w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • z tytułu wstrząśnienia mózgu
  • w przypadku oparzeń i odmrożeń, pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby (począwszy od drugiego dnia) 
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po ekspozycji [tylko wariant dla Instytutu Medycznego]
  • w celu pokrycia kosztów leków po wypadku [tylko wariant rozszerzony]
  • w celu pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego po wypadku [tylko wariant rozszerzony]
 • sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odskodowania znajdziesz w §5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU do pobrania poniżej), jest to np. przebywanie pod wpływem wszelkiego alkoholu czy środków odurzających.

MIAŁEŚ / MIAŁAŚ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ROKU AKAD. 2020/2021? 

Ubezpieczałaś/eś się na uczelni? Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj wymaga zaświadczenia lekarskiego lub wpisu w dokumentacji mówiącego "o zakończeniu leczenia". Warto aby zaświadczenie lub wpis zawierały informacje o trwałym uszczerbku na zdrowiu po wypadku.
 
II. Przygotuj wymagane dokumenty:
 • Dane polisy (opcja, seria i numer) - można je znaleźć powyżej
 • Nazwa i adres uczelni oraz własne dane osobowe (w tym numer konta)
 • Dokumentacja medyczna (skany lub wyraźne zdjęcia).

III. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji wypełniając formularz online (POLECAMY)KLIKNIJ TUTAJ lub wklej link do przeglądarki https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Wskazówki techniczne:
 • zaznacz "szkoda na osobie" i "NNW z ubezpieczenia szkolnego" (jeśli nie działa należy zaznaczyć "szkoda na osobie" i "NNW z polisy majątkowej")
 • opcja ubezpieczenia dla obu wariantów to "EDU PLUS PODSTAWOWA" (patrz też wyżej)
 • seria i nr polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w niniejszym tekście
 • "Ubezpieczający" to uczelnia
 • jesli zaznaczysz okienko "Zgłaszający = Ubezpieczony" i "Zgłaszający = Uprawniony" nie będziesz wypełniać swoich danych trzy razy, a tylko raz
 • w rubryce "diagnoza" należy przepisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej.
 
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Karier Promocji i Współpracy). 
bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975,
email: biurokarier(a)pwsz-sanok.edu.pl

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję