Najważniejsze informacje

- towarzystwo ubezpieczeniowe to InterRisk S.A.
 
- osoby, które opłaciły składkę sa ubezpieczone od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 
- ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami), 24h/dobę
 
- w wariancie podstawowym przy składce 45zł (55zł w Instytucie Medycznym) suma ubezpieczenia to 26 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 26 000zł = 1300zł)
 
- w wariancie rozszerzonym przy składce 82zł (87zł w Instytucie Medycznym) suma ubezpieczenia to 50 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 50 000zł = 2500zł)
 
- opcja ubezpieczenia : "EDU PLUS - ochrona plus" (uwzględnia rozszerzenia na: D2 oparzenia, D3 odmrożenia, D10 koszty leczenia w Polsce)
 
- seria (litery) i nr polisy (cyfry)
 
* EDU-A/P 037998 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 45zł, suma ubezp. 26 000zł)
 
* EDU-A/P 037997 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 55zł, suma ubezp. 26 000zł)
 
* EDU-A/P 037999 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 82zł, suma ubezp. 50 000zł) 
 
* EDU-A/P 038000 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 87zł, suma ubezp. 50 000zł)
 
- „Ogólne warunki ubezpieczenia” (tzw. OWU) to dokument, który dokładnie określa zasady ubezpieczenia i np. procentową wysokość świadczenia w przypadku najpopularniejszych wypadków – znajdziecie go poniżej
 
- ubezpieczenie NW zapewnia odszkodowanie po wypadku, ale nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, czyli nie uprawnia do korzystania z usług np. dentysty. Takie ubezpieczenie powinien zagwarantować rodzic, pracodawca lub urząd pracy (ewentualnie w szczególnych wypadkach uczelnia - KLIKNIJ TUTAJ)
 
- ubezpieczenie nie zapewnia odskodowania w przypadku zdarzeń powstałych w następstwie lub w związku z:
* popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego
* popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego
* uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową
* chorobą zawodową, choroba psychiczną;
* wadami wrodzonymi i ich następstwami
* wyczynowym uprawianiem sportu i udziałem w zawodach (nie dotyczy zajęć WF)
* nawykowym zwichnięciem
* Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS)
* pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych 
* operacją wtórną
* pandemią
 
- ubezpieczenie zapewnia np. świadczenia
* w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
* w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
* z tytułu zdiagnozowania sepsy
* w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
* z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady, nagłego zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
* w przypadku oparzeń i odmrożeń
* w przypadku uszkodzenia ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum jednej wizyty kontrolnej 
 
 
 
Miałaś/eś nieszczęśliwy wypadek w roku akad. 2016 / 2017? Ubezpieczałaś/eś się na uczelni?
Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga zaświadczenia lekarskiego mówiącego "o zakończeniu leczenia".
  
II. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji w wybrany sposób:
- dzwoniąc na infolinię 22 212 20 12 (podczas rozmowy konsultant przyjmie zgłoszenie i wyjaśni formalności związane z wnioskowaniem o odszkodowanie)
- wysyłając formularz zgłoszenia i kserokopie dokumentacji medycznej listem poleconym na adres : InterRisk TU S.A.Vienna Insurance Group, SU VE DLS NNW, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (formularz do pobrania poniżej)
- wysyłając dokumenty elektronicznie na  adres email interrisk.szkody@vigekspert.pl
- podczas wizyty w dowolnej jednostce InterRisk
- wypełniając formularz online (POLECAMY) - KLIKNIJ TUTAJ lub wklej link do przeglądarki https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
wskazówki:
* zaznacz "szkoda na osobie" i "NNW z ubezpieczenia szkolnego"
* opcja ubezpieczenia to "EDU PLUS - ochrona plus"
* seria i nr polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w najważniejszych danych dotyczących ubezpieczenia
* w rubrykach "diagnoza" należy przepisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej.
 
III.Wymagane dokumenty:
1. Dane polisy (opcja, seria i numer) - udostępnia Kanclerz uczelni (pokój 207 w budynku A przy ulicy Mickiewicza 21), można je także znaleźć powyżej
2. Zgłoszenie roszczenia na formularzu (do pobrania poniżej) potwierdzony przez Kanclerza uczelni (nie dotyczy zgłoszenia online)
3. Dokumentacja medyczna (najlepiej kserokopie, a w przypadku zgłoszenia online to skany lub wyraźne zdjęcia)
 
 
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Promocji i Współpracy). Do niego należy zgłaszać się po pomoc w załatwianiu formalności związanych z odszkodowaniem (bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975, email: biurokarier(a)pwsz-sanok.edu.pl)

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję