KOMUNIKAT 5/20 w sprawie: organizacji zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28.10.2020

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Komunikat 5/20 Prorektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: organizacji zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prorektor UP im. Jana Grodka w Sanoku, na podstawie Zarządzenia nr 30/20 Rektora UP im. Jana Grodka w Sanoku z 25 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuje, że:

§1

Przywraca się częściowo realizację zajęć w trybie stacjonarnym w Instytucie Medycznym na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne z następujących przedmiotów:

  • pielęgniarstwo, studia I stopnia: 

  • I rok: Podstawy pielęgniarstwa (ćw.), Podstawy ratownictwa medycznego (ćw.);

  • II rok: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne (sem.), Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne (sem.), Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne (sem.), Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (sem.).

  • ratownictwo medyczne, studia I stopnia:

  • I rok: Procedury ratunkowe przedszpitalne (ćw.), Podstawowe zabiegi medyczne (ćw.), Medycyna ratunkowa (ćw.);

  • II rok: Medycyna ratunkowa (ćw.), Medyczne czynności ratunkowe (ćw.);

  • III rok: Medycyna ratunkowa (ćw.), Medyczne czynności ratunkowe (ćw.), Stany nagłe w neurologii (ćw.).

Dopuszcza się również realizację niektórych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu oraz Koordynatorami praktyk ze strony Instytutu Medycznego i Zakładów pracy. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywać się będą w małych grupach z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych GIS. Nauczyciele akademiccy mają obowiązek sporządzania listy studentów uczestniczących w zajęciach. Pozostałe zajęcia w Instytucie Medycznym nadal odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

§2

W Instytucie Nauk Społecznych na kierunkach: ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są nadal wyłącznie w trybie zdalnym.

  • Na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna (III r.) w dalszym ciągu wstrzymana jest realizacja zajęć praktycznych w klasach 1-3. Pozostałe zajęcia na tym kierunku odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.
  • Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w dalszym ciągu wstrzymana jest realizacja przedmiotu Techniki samoobrony (II r.). Pozostałe zajęcia na tym kierunku odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.

 §3

W Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz w Instytucie Technicznym wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są nadal wyłącznie w trybie zdalnym. 

 §4

Komunikat obowiązuje od dnia 27 października 2020 r. do odwołania.

 §5

Z dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu, traci moc komunikat nr 4/20 Prorektora UP im. J. Grodka w Sanoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia organizacji zajęć w formie zdalnej w UP w Sanoku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję