Centrum Symulacji Medycznej - informacje ogólne

14.01.2022

We wrześniu 2021 roku oddano do użytku Centrum Symulacji Medycznej (CSM). Obiekt został zrealizowany w ramach projektu pn. Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – nr RPPK.06.04.02-18-0001/18.

W otwarciu Centrum Symulacji Medycznej (CSM) w dniu 21 września 2021 r. udział wzięło 44 rektorów i prorektorów publicznych uczelni zawodowych z całego kraju. Otwarcie uświetnili m.in.: dr Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Waldemar Siwiński - Założyciel i Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Piotr Ziółkowski - Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W dniu 14 listopada 2021 r. gościem szczególnym CSM był Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

W Centrum Symulacji Medycznej znajdują się: aule, sale dydaktyczne wraz z przyległymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do pracy, węzły higieniczno – sanitarne i socjalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt składa się z dwóch części/bloków niezależnych od siebie tj. części dydaktycznej oraz części noclegowej. Podstawową funkcją budynku jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów. W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz windę umożliwiającą transport łóżek szpitalnych.

Układ funkcjonalny przebiega następująco:

 • Parter: strefa wejściowa z dozorem i kontrolą wchodzących, przestrzeń dla studentów, szatnia połączona z portiernią, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, trzy sale seminaryjne, sale debriefingu, dwie sale symulatorów wysokiej wierności, szatnie studentów i obsługi oraz pomieszczenia techniczne. 
 • Pierwsze piętro: sale dydaktyczne/symulatorów, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, pomieszczenia biurowe. 
 • Drugie piętro: sale dydaktyczne/symulatorów, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, zespół pomieszczeń egzaminu OSCE, a na dachu przestrzenie techniczne - wentylatornie.

rzut.png

W skład Centrum Symulacji Medycznej wchodzą:

 • Sala Opieki Pielęgniarskiej - obejmująca 3 pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć jednocześnie dla trzech 6 osobowych grup studentów. Sale są wyposażane w symulatory pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia i obsługiwane przez trzy jednostki sterujące, a pomieszczenie kontrolne składają się z trzech sterowni z odrębnymi jednostkami. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć, odbywają się w salach debriefingu.
 • Sale egzaminu OSCE - przeznaczone są głównie do przeprowadzania egzaminów, a zamiennie mogą służyć, jako sale do ćwiczenia z tzw. pacjentami standaryzowanymi oraz do nauki resuscytacji. Pracownie do przeprowadzenia egzaminu praktycznego składją się z 10 stacji wyposażonych w trenażery, skomputeryzowane symulatory pacjenta.
 • Sala symulacji z zakresu ALS – przeznaczona do ćwiczeń z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 • Sala symulacji z zakresu BLS – przeznaczona do ćwiczeń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
 • Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (4 pracownie) – przeznaczone do ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa oraz badań fizykalnych równoczesne na 3 stanowiskach. Wyposażenie pracowni umożliwia nabycie umiejętności opieki pielęgniarskiej nad dorosłym i dzieckiem. Wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich jest zgodne z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Pielęgniarek i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. Urządzenie i wyposażenie pracowni pielęgniarskich zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (geriatryczna i opieki długoterminowej) – urządzenie i wyposażenie pracowni umożliwia opanowanie efektów uczenia się z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą starszą, przewlekle chorą lub niepełnosprawną.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (zabiegowa z intensywnym nadzorem pielęgniarskim) – urządzenie i wyposażenie pracowni umożliwia opanowanie efektów uczenia się z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą w stanie zagrożenia życia.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (pediatryczna i położniczo-ginekologiczna) - urządzenie i wyposażenie pracowni umożliwia i opanowanie efektów uczenia się z zakresu pielęgniarskiej opieki pediatrycznej oraz położniczo - ginekologicznej.
 • Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego – stanowi 2 sale do nauki w ramach przedmiotu podstawy ratownictwa medycznego.
 • Pracownia anatomii i fizjologii - wyposażona jest w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do nauki anatomii oraz stół anatomiczny umożliwiający interaktywny podgląd przestrzenny 3D, naturalnych rozmiarów struktur anatomicznych człowieka. Program został stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, przeznaczony jest dla edukacji medycznej. Zapewnia on studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej. Ponadto sala jest wyposażona w pomoce dydaktyczne do anatomii, które posiada uczelnia w swoich zasobach tj. tablice anatomiczne, ryciny, modele anatomiczne z tworzyw sztucznych.
 • Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania – urządzenie i wyposażenie pracowni umożliwia realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tzw. symulacji wirtualnego pacjenta. Pracownia będzie wyposażana w oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia praktyczne (wirtualni pacjenci, analiza przypadków, specjalistyczne oprogramowanie do dydaktyki medycznej, dostęp do baz medycznych i czasopism pełnotekstowych, materiały e-learningowe, możliwość prowadzenia testów itp.).
 • Pracownia biochemii i mikrobiologii – sala przeznaczona jest do nauki biochemii i mikrobiologii oraz pracownia analiz instrumentalnych z zapleczem do magazynowania sprzętu laboratoryjnego, substancji chemicznych, ich mieszanin oraz do przygotowywania preparatów.
 • Sale ćwiczeniowe/seminaryjne – są to 3 sale ćwiczeniowo/ seminaryjne, z których dwie dla grupy 40-stu studentów i jedna dla 50-ciu studentów. Sale są wyposażone dodatkowo w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia.
 • Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów – są to 3 sale audytoryjne dla grupy 100-tu studentów, które zostały wyposażone w sprzęt do prezentacji i komunikacji w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia. 
 • Czytelnia multimedialna - która umożliwia dostęp do Internetu oraz zasobów cyfrowych nauki i uczelni.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję