Dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbywa się w Dziale Kadrowo-Płacowym.

Pierwszym etapem przedłożeniem niezbędnych dokumentów, mających na celu prawidłowe zatrudnienie jest wypełnienie Kwestionariusza osobowego pracownika oraz Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS dla pracowników, gdzie należy zawrzeć swoje podstawowe dane osobowe i wybrane informacje zawodowe.

Osoby zatrudniane w ramach umowy cywilno-prawnej wypełniają Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS przeznaczane dla zleceniobiorców. Rozliczenie przeprowadzonych zajęć odbywa się na podstawie podpisanego przez Kierownika danej jednostki, złożonego w Dziale Kadrowo-Płacowym dokumentu - Wykaz zrealicowanych godzin zleconych.

Wzory dokumentów, w wersji papierowej można pobrać bezpośrednio w Dziale Kadrowo-Płacowym lub w zakładce – Dokumenty do pobrania.

Wypełnione dokumenty, opatrzone podpisem pracownika należy złożyć w Dziale Kadrowo-Płacowym lub, w przypadku trudności przesłać drogą mailową na  adres: kadry-place@up-sanok.edu.pl a następnie dostarczyć oryginały do Działu Kadrowo-Płacowego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku nr 27/21 z dnia 21 lipca 2021 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę zobowiązani są do posiadania i korzystania w sprawach związanych z Uczelnią wyłącznie z elektronicznej poczty służbowej. Poczta przychodząca z adresów prywatnych nie będzie odczytywana.

Mając na względzie powyższe, osoby podejmujące zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zobowiązane są do założenia maila służbowego tj. z domeną @up-sanok.edu.pl. Wszelkie sprawy związane z założeniem służbowego adresu mailowego i obsługą konta należy kierować do Informatyków  – mgr Bogusław Ciupak, mgr Adrian Babiarz, budynek A, pok.111, tel. 13 46 559 71, mail: bciupak@up-sanok.edu.pl, ababiarz; Instytut Medyczny - mgr Marcin Stach, budynek G, pok. 128 tel. 13 46 559 36, mail: mstach@up-sanok.edu.pl 

Hasło pierwszego logowania do platformy - Pulpitu pracownika zostanie udostępnione tylko na służbowy adres mailowy.

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. W tym celu osoba zatrudniana zobowiązana jest stawić się do Działu Kadrowo-Płacowego osobiście.

W Kadrach (pok. 208) pracownik:

 • otrzymuje informacje oraz skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie,
 • zawiera umowę,
 • zapoznaje się z zakresem praw i obowiązków pracowniczych,
 • poznaje warunki wynagrodzenia i pracy na stanowisku,
 • poznaje organizację czasu pracy oraz miejsce wykonywania pracy,
 • otrzymuje informacje związane z regulaminem pracy, polityką antymobbingową, polityką RODO,
 • uzyskuje informacje dotyczące obowiązkowego szkoleniu z zakresu BHP oraz P-POŻ,
 • otrzymuje informacje o legitymacjach pracowniczych,
 • poznaje warunki przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W Płacach (pok. 209) składane są informacje związane z:

 • obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika i członków rodziny,
 • opodatkowaniem, kosztami uzyskania przychodów, zastosowaniem ulgi podatkowej (PIT-2),
 • grupowym ubezpieczeniem pracowniczym,
 • Pracowniczym Planem Kapitałowym,
 • potrąceniami z wynagrodzenia (obowiązkowymi i dodatkowymi).

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję