Polityka prywatności UP w Sanoku

Klauzula informacyjna.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwaną dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informujemy że,
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowana przez Rektora, adres email Biura Rektora : rektorat@pwsz-sanok.edu.pl
2. W Uczelni Państwowej w Sanoku powołany został Inspektor Ochrony Danych; adres email :iod@pwsz-sanok.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy i/ lub RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Pani/Pani dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję