Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, dzięki któremu osoby zatrudnione w Uczelni mogą dodatkowo oszczędzać na przyszłość korzystając ze wsparcia Pracodawcy oraz Państwa.

Definiując pojęcie „osób zatrudnionych”, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jednoznacznie przyznaje prawo do gromadzenia oszczędności na imiennych rachunku w ramach programu PPK pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę oraz zleceniobiorcom. 

Aby osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia mogła stać się uczestnikiem PPK, musi podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Do PPK automatycznie zapisani są Pracownicy w wieku 18-55 lat po upływie 3 miesięcy (90 dni) od dnia zatrudnienia, chyba że złożą deklarację rezygnacji z PPK. Osoby po 55. r.ż., ale przed 70. r.ż. mogą przystąpić do PPK na swój wniosek.

Pracownicze wpłaty do PPK będą stanowić 2% wynagrodzenia (jeżeli wynagrodzenie osiągane

z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%), zaś Uczelnia wpłaci na konto PPK pracownika 1,5% wynagrodzenia. Z Funduszu Pracy (od Państwa) otrzymujemy jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł. Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez pracownika - do 2% wynagrodzenia.

Środki wpłacone do PPK będą lokowane w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A.

Po osiągnięciu 60 roku życia będzie można  dokonać wypłaty środków z PPK, na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS oraz dopłaty z Funduszu Pracy. W szczególnych przypadkach wypłata środków będzie również możliwa przed osiągnięciem 60 roku życia (np. poważne zachorowanie lub potrzeba sfinansowania zakupu mieszkania czy budowy domu).

Możliwy jest również zwrot środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia. W takim przypadku wypłacona kwota pomniejszona będzie o: 30% wpłat sfinansowanych przez Pracodawcę (te środki wrócą na rachunek ZUS), wpłaty z Funduszu Pracy oraz podatek od zysków kapitałowych.

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Szczegóły dotyczące oszczędzania w PPK znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl/ppk

Aby ułatwić  dostęp do informacji o środkach zgromadzonych w PPK oraz umożliwić wygodne składanie oświadczeń i dyspozycji instytucji finansowej, Pekao TFI S.A. udostępnia Usługę ePPK Pekao TFI, czyli specjalny serwis online, w którym można sprawdzić stan swojego konta PPK, zaktualizować wybrane dane, złożyć wybrane oświadczenia i dyspozycje.

Niektóre oświadczenia i deklaracje muszą być złożone w Uczelni:

  1. Deklaracja rezygnacji z PPK (osoby w wieku 18-55 lat),
  2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (osoby w wieku 55-70 lat),
  3. Deklaracja w zakresie finansowania przez Państwa wpłat dodatkowych do PPK,
  4. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób, które wcześniej złożyły rezygnację z dokonywania wpłat do PPK.

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są w Dziale Kadrowo-Płacowym (pok.209), oraz w zakładce - Dokumenty do pobrania

Powyższe dokumenty można pobrać również na stronie funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A. https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod tel.: 22 64 040 40 lub 801 641 641 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00.

W Uczelni osobą do kontaktu ws. PPK jest Pani mgr Aneta Żerlak, tel.: 13 46 559 32, mail: kadry-place@up-sanok.edu.pl; azerlak@up-sanok.edu.pl 

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję