Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister edukacji i nauki prowadzi monitoring karier studentów i absolwentów studiów, a UP w Sanoku może monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania aktualnych kierunków studiów do potrzeb rynku pracy (art.352). Opcjonalny monitoring uczelniany ma charakter uzupełniający w stosunku do ogólnopolskiego „monitoringu karier studentów i absolwentów studiów (www.ela.nauka.gov.pl).

Monitoring w naszej Uczelni podlega bezpośrednio Prorektorowi UP w Sanoku i kolejne etapy monitoringu są realizowane na jego zlecenie. Organizacją procesu monitoringu zajmuje się doradca zawodowy zatrudniony w Uczelni oraz pracownicy Biura Karier, Działu Toku Studiów, informatyk, inspektor ochrony danych oraz jeśli to konieczne osoby przydzielone do pomocy przez władze Uczelni.

Metoda monitoringu karier zawodowych absolwentów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Monitoring jest realizowany w jednym z dwóch wariantów opisanych poniżej i w formie etapowej. Każdy etap obejmuje monitoring wybranych absolwentów jednego rocznika danego kierunku studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich.
Monitoringiem nie są objęci absolwenci kierunków, które zostały wycofane z oferty edukacyjnej Uczelni.

Monitoring w formie badania ankietowego

1. Monitoring karier zawodowych w wariancie I jest realizowany w formie badania ankietowego absolwentów.
2. Każdy student przy składaniu pracy dyplomowej w Dziale Toku Studiów otrzymuje informację (przypomnienie) o działającym w Uczelni systemie monitoringu karier zawodowych absolwentów i jego celach. Następnie wyraża zgodę lub odmawia objęcia go monitoringiem po ukończeniu studiów podpisując oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do „Metody monitoringu karier zawodowych”. Student równocześnie aktualizuje swoje dane osobowe w bazie danych Uczelni.
3. W terminie wynikającym ze zlecenia monitoringu przez prorektora absolwent otrzymuje zaproszenie emailowe (ewentualnie listowne) do wypełnienia internetowej ankiety monitorującej, którą powinien wypełnić i odesłać w terminie maksymalnie 21 dni od jej otrzymania. Wzór ankiety stanowi załącznik do „Metody monitoringu karier zawodowych absolwentów”.
4. Następnym krokiem jest analiza ankiet, ich statystyczne opracowanie i przygotowanie raportu końcowego.
5. Raport końcowy zostaje przekazany władzom Uczelni.


Monitoring w formie analizy danych

1. Monitoring karier zawodowych w wariancie II jest realizowany w formie analizy danych ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych realizowanego przez ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego.
2. Analiza obejmuje m.in. wynagrodzenia absolwentów i wskaźnik bezrobocia w pierwszym roku od ukończenia studiów.
3. Na podstawie ww. danych i odpowiednich metod statystycznych zostaje przygotowany raport końcowy, który przedkłada się władzom Uczelni.

grafika.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję