flagi.png

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku w ramach projektu pt. „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja” wdraża system wydawania kluczy działający w oparciu o identyfikatory zbliżeniowe tzw. e-Portiernia. Klucze znajdujące się na portierniach Budynków A , F i CSM wyposażone zostaną w specjalne identyfikatory w postaci breloków z układem bezkontaktowym.

Użytkownicy autoryzowani są w systemie na podstawie kart używanych na uczelni – Elektronicznych Legitymacji Służbowych Nauczyciela Akademickiego (ELSNA), Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych (ELP), Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS),  Elektronicznej Karty
e-Portiernia
i innych (np. Elektroniczne Breloki Zbliżeniowe).

Na komputerach w portierniach instalowane są czytniki zbliżeniowe i oprogramowanie rejestrujące wydania i zwroty kluczy. Zapisywanie przez pracownika obsługi pobrania klucza do książki, zostaje zastąpione poprzez rejestrację elektroniczną. Użytkownicy przykładają swoją kartę do czytnika, a ich imię i nazwisko oraz zdjęcie, wyświetlane są na monitorze pracownika. Rejestracja wydania klucza jest błyskawiczna, dokonuje się po przyłożeniu klucza do czytnika przez pracownika obsługi. Zwrot klucza rejestrowany jest jeszcze szybciej, wystarczy tylko zbliżyć wypożyczony klucz do czytnika. Obsługa portierni może w bardzo prosty sposób wyświetlić np. listę wydanych kluczy lub osób, które w określonym czasie pobierały dany klucz, a także informację o tym, kto pobrał poszukiwany klucz. W przypadku konieczności ewakuacji budynku pracownik obsługi, może szybko zidentyfikować pomieszczenia w których przebywają jeszcze osoby.

Obecnie trwa proces uruchamiania punktów wydawania kluczy, przypisywanie uprawnień do pomieszczeń i oznaczanie kluczy.  Uruchomienie całego systemu planowane jest na początek kwietnia br.

Oprogramowanie jest wdrażane przez firmę Bonasoft Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W celu uzyskania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (dot. Pracowników zatrudnionych w Uczelni na podstawie umowy o pracę) należy dostarczyć osobiście do Działu Kadrowo -Płacowego:

Wniosek o wydanie legitymacji służbowej, może zostać  złożony również w formie elektronicznej, tj. mailowej z użyciem służbowego adresu pocztowego nauczyciela akademickiego na adres kadry-place@up-sanok.edu.pl 

Ważność legitymacji potwierdza Dział Kadrowo - Płacowy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku o poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym  oraz umieszczenie hologramu w odpowiednim polu:

1) co rok – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony; 2) co semestr – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony (legitymacja zachowuje ważność do 31 marca lub 31 października danego roku akademickiego).

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zwrócić legitymację w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Szczegółowy tryb wydawania i unieważniania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego oraz wzory wymaganych dokumentów określa Zarządzenie nr 3/I/23 Rektora UP w Sanoku z 2 stycznia 2023 r.

Osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych proszone są aby zgłaszały się do Działu Kadrowo - Płacowego w celu wyrobienia karty wymaganej do pobierania kluczy na portierni tzw. Elektronicznej Karty e-Portiernia.

Osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych zobowiązane są zwrócić kartę w przypadku zakończenia czasu trwania umowy. 

Wzór legitymacji słuzbowej nauczyciela akademickiegoln.pngWzór elektoronicznej karty e-portiernia

eportiernia.png

 

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję