Pracownie Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej

30.01.2018

Dla potrzeb Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Uczelnia przeznaczyła budynek F z nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, w tym między innymi: z aulą na 160 miejsc, pracownią botaniczną i fizjologii roślin, gleboznawstwa i chemii rolnej, pracownią zoologiczną i fizjologii zwierząt, pracownią produkcji roślinnej I i II i pracownią produkcji zwierzęcej.


Wykaz wyposażenia pracowni botaniki i fizjologii roślin:
- Liczba stanowisk laboratoryjnych: 9
- Liczba stanowisk ćwiczeniowych: 18
- kamera mikroskopu Moticam
- kamera do mikroskopu MOTIKAM-2000
- mikroskop SMZ-168-BL
- mikroskop stereo ST-30-C - szt. 7
- adapter do kamery CCD
- lupa z podstawą i podświetlaczem
- rzutnik NOBO
- mchy – zestaw
- sosna – rozwój
- glony – foliogram
- mszaki – foliogram
- grzyby – foliogram
- nagonasienne – foliogram
- nagonasienne – foliogram
- zestaw narzdzi preparacyjnych – szt. 3
- botanika cz.I – komórka
- botanika cz.II – oraganowce
- genetyka – plansze
- budowa i biol. komórki – plansze
- budowa liścia – model
- kiełkowanie nasienia fasoli
- owoce suche i nasiona – gablota
- roliny motylkowe łąk i pastwisk
- turzycowate
- model komórki roślinnej
- łodyga rośliny dwuliściennej
- łodyga rośliny jednoliściennej
- przekrój korzenia
- pospolite trawy – gablota
- pospolite rośliny uprawne – gablota
- dyktafon OLYMPUS WS-812
- GPSMap Garmin 62st Topo Poland
- mapy cyfrowe topograficzne w skali od 10 – 50 000 na płycie CD – 5 szt.
- mapy cyfrowe topograficzne inne – 11 szt.
- mapy papierowe różne – format A4
- mapy papierowe różne – skala 25 000
- botanizerki (suszarki do roślin) – zestaw (botanizerki 3 szt., siatki botaniczne 20 szt.).

d+qnPf15TO+Zc5Yv1hhVk2wNL1XBXrJASZGV3TOt    z9HJSOnVBCgvwAAAABJRU5ErkJggg==

Wykaz wyposaenia pracowni Zoologii, genetyki i fizjologii zwierzt:
- Liczba stanowisk laboratoryjnych: 9
- Liczba stanowisk wiczeniowych: 18
- Mikroskop B4-203 CCIS-PL
- Mikroskop BA200 BINOKULAR – szt. 5
- Mikroskop stereo ST-30-C- szt. 3
- Rzutnik
- Mikropreparaty-50 prep.Parazytologia
- Mikropreparaty-20 prep.skutki zaniecz.
- Mikropreparaty-15 prep.Alergeny
- Mikropreparaty-20 prep.Zanieczyszcz.wody
- Mikropreparat-10 prep.Pierwotniaki
- Anatomia ryby -pstrga
- Rak rzeczny
- Muszla limaków słodkowodnych
- Zwierzta beztkankowe- foliogram
- Stawonogi- foliogramy
- Odnóa raka - tworzywo
- Wypluwki - gablota
- Szkodniki lene - gablota
- Przykłady piór - gablota
- Budowa skrz. i typ piór - gablota
- Przykłady owadów - gablota
- Dymorfizm płciowy - gablota
- Budowa owada - gablota
- Zby ssaków
- Szkielet kury w szklannym poj.
- Szkielet ryby w szklannym poj.
- Wybór pszczół -model
- mija zwyczajna czerwona
- Model do zoologii 7 szt.(wytłacz)
- Preparaty: protozoa 10 szt
- Preparaty: coelenter +porifera 10 szt
- Preparaty: vermes 20 szt
- Preparaty: crustacea 10 szt
- Preparaty: owady 40 szt
- Preparaty: mollusa 15 szt
- Preparaty: echinodermata 10 szt
- Preparaty: cephalochordata 10 szt
- Preparaty: arach+myria 12 szt
- Preparaty: bezkrgowce 50 szt
- Preparaty: embriologia ab 10 szt
- Preparaty: embrion kurcz. 10 szt
- Preparaty: histologia krg. 25 szt
- Preparaty: histologia ssaków
- Preparaty: histologia ssaków
- Preparaty: parazytologia 50 szt
- Preparaty: pszczoła 18 szt
- Preparaty: ycie w wodzie 25 szt
Umeblowanie stanowi: szafy przeszkolone do przechowywania preparatów i mikroskopów, szkła laboratoryjnego, aparatury, ekran na statywie.

waCs9UWNvN7QAAAAABJRU5ErkJggg==   M6vIVVh7ANSAiKxMymA9jhxLIROktNHOM8xgo5Ih

Wykaz wyposaenia pracowni Gleboznawstwa i geologii:
- Liczba stanowisk laboratoryjnych: 8
- Liczba stanowisk wiczeniowych: 16
- Profile glebowe – gabloty szt. 12
- Spektrofotometr UV VIS
- Waga analityczna TYP:XA160 profesjonalna
- Suszarka laboratoryjna
- Piec muflowy FCF 2,5SP
- Stolik pod rzutnik
- Łania wodna MLL 147/4/A/15
- Dozownik MINILAB 201
- Pipeta automatyczna LAB MATE
- Biureta automatyczna 25ml DURAN
- Biureta automatyczna 50ml DURAN
- Zestaw walizkowy do analizy gleby
- Waga precyzyjna WPS 2100/C/1
- Próbnik do pobierania prób gleby do cylinderków
- Tensometr elektroniczny z czytnikiem rcznym INFIELD7D
- Zesatw OxiTop Control 6 do oznaczania BZT
- Budowa ziemi – plansza
- Płyty litosfery – plansza - Skały i minerały – zestaw 50 szt.
- Minerały – 42 szt.
- Kwasomierz glebowy Labor 09
- Wieloparametryczny zestaw do rolnictwa – 25 testów
- Walizkowy zestaw do analizy wody
- Zestaw do klasyfikacji minerałów
- Kolekcja skał – zestaw rozszerzony
- Skala twardoci Mohsa- 9 okazów
- Sita glebowe
- Degradacja rodowiska na wiecie – mapa
- Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy – plansza
Umeblowanie stanowi: szafy do przechowywania preparatów, odczynników, szkła laboratoryjnego, aparatury, ekran na statywie.

adR7nMUJ19H8BzMvW7AN4wPwAAAAASUVORK5CYII   9vr1ac7zGk2poAAAAASUVORK5CYII=

Wykaz wyposaenia pracowni Produkcji roślinnej I dla realizacji przedmiotów:
ogólna uprawa rolin, szczegółowa uprawa rolin, łkarstwo:
- Liczba stanowisk laboratoryjnych: 10 - Liczba stanowisk wiczeniowych: 22
- Mapa cienna 160x120cm Polska „Gleby”
- Roliny uprawne - plansza
- Niebezpieczne zwierzta i roliny w Polsce – plansza
- Fasola – rozwój, model w pleksi
- Kukurydza – rozwój, model w pleksi
- Systemy korzeniowe - 4 typy, model w pleksi
- Waga - CJ 4000
- Rzutnik pisma nobo quantum 4023
- Ekran projekcyjny Avtek tripod standard 175
- Ziarno zboa – model 2-cziowy
- Łodyga roliny jednoliciennej (kukurydza) – model
- Tester wilgotnoci do ziarna
Umeblowanie stanowi: szafy do przechowywania preparatów, szkła laboratoryjnego, aparatury, ekran na statywie.

0GfkNoS8b7GKVhcrSjBQJ2Sz1fH+rk729uyq7A0H