Europejskie wsparcie Uczelni

29.03.2021 Kategoria: Uczelnia

W ciągu 20 lat swojego istnienia Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku sięgała po środki zewnętrzne nie tylko na inwestycje związane z przebudową i termomodernizacją bazy dydaktycznej, czy wsparcie innowacyjnych badań naukowych i podniesienie jakości kształcenia, ale także na wsparcie studentów dające im możliwość nabywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez uczestnictwo w projektach dydaktycznych.

W ramach realizowanych projektów Uczelnia otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę blisko dziesięciu milionów złotych. Projekty pn. Kształcimy zawodowców, Program praktyk zawodowych, Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo, Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej oraz Kompetencja-Rozwój-Samorealizacja przyczyniają się do profesjonalnego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych i kompetencji studentów. Łącząc teorię z praktyką studenci łatwiej opanowują wiedzę i umiejętności zawodowe i w sposób bardziej płynny przechodzą z etapu studiów do etapu pracy zawodowej. Dodatkowymi formami wsparcia osób biorących udział w projektach są wizyty studyjne u pracodawców, certyfikowane szkolenia, warsztaty kształcące kompetencje, ponadprogramowe zajęcia dydaktyczne, programy stypendialne oraz kursy kwalifikacyjne.

W ramach projektu pn. "Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej" wsparciem objęci zostali absolwenci studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, którzy podjęli zatrudnienie w krajowych podmiotach leczniczych. Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i geriatrycznego. Ponadto przez okres 24 miesięcy po ukończeniu studiów pobierają dodatek szkoleniowy w kwocie 1000 zł. miesięcznie.

Ponadto w wielu projektach Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku występowała jako partner projektu.

Galeria zdjęć

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję