Zarządzenie Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

24.03.2020 Kategoria: Uczelnia

Zapraszamy do zapoznania się z ZARZĄDZENIEM nr 6/20 Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 24 marca 2020 r. 

ZARZĄDZENIE nr 6/20

Rektora

Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

z dnia 24 marca 2020 r.

 

w sprawie: działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie § 36 ust. 2. pkt 20) Statutu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zarządza się, co następuje:

§ 1

Od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie wszystkich zajęć  dydaktycznych dla studentów UP im. Jana Grodka oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

§ 2

  1. W okresie, o którym mowa w § 1 zajęcia prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.
  2. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
  3. Organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego mogą podejmować wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych Uczelni

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

 

dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz.

Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję