OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 opłaty za świadczone przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku usługi związane są z:

  • powtarzaniem określonych zajęć przez studentów na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  • prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,
  • kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim. 

pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych ECTS za dany przedmiot oraz kwoty 73 zł (wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS dla całej Uczelni).

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł, za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału - 33 zł nr konta bankowego nr  98 1020 4391 0000 6102 0118 6196

Opłata za dyplom 

komplet "A"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 2 odpisy dyplomu w języku polskim płaci 0 zł;
komplet "B"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 1 odpis dyplomu w języku obcym płaci 0 zł;
komplet "C"
- 1 oryginał dyplomu, 1 oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu, 1 odpis dyplomu w języku polskim, 2 odpisy dyplomu w języku obcym płaci 20 zł.

Numer konta, na który należy wnieść opłatę: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.

  

NUMERY KONT BANKOWYCH

98 1020 4391 0000 6102 0118 6196 – opłata za legitymację, powtarzanie zajęć, różnice programowe, dyplom (studenci stacjonarni)

67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 – opłata za studia podyplomowe i szkolenia 

Do pobrania:

zarządzenie - wysokość opłat za studia 2023/2024

zarządzenie - wysokośc opłat za studia podyplomowe 2023/2024

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję