Na pograniczach kultur i narodów 2021

12.03.2021

tlo.jpg

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na 
IX Międzynarodową Konferencję Naukową
,,Na pograniczach kultur i narodów’’. 
Swoi – Obcy - Inni
Sanok, 9–11 września 2021 roku.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza na IX Międzynarodową Konferencję Naukową
,,Na pograniczach kultur i narodów’’ Swoi – Obcy - Inni Sanok, 9–11 września 2021r.

Konferencja ma na celu spotkanie i dialog pomiędzy badaczami zagadnień historycznych, społecznych, kulturowych i artystycznych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianych zjawisk pogranicznych.

Zapraszamy do udziału w niej badaczy i praktyków z Polski i z zagranicy, zainteresowanych problemami mieszczącymi się w nakreślonym poniżej zakresie tematycznym konferencji. Jesteśmy otwarci także na propozycje wykraczające poza podane ramy, a wiążące się z zagadnieniami pograniczy, historii, socjologii, ekonomii, kultury i sztuki.

Zakres tematyczny konferencji:

 • relacje społeczne i kulturowe na pograniczach i na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów;
  dyfuzja kultur na pograniczach;
 • sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” - konflikty czy tolerancja;
 • poczucie tożsamości narodowej i mniejszości narodowych na pograniczach;
 • przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej;
 • wyznania, kościoły, religie i ich relacje na pograniczach;
 • struktury kościelne na pograniczach;
 • sztuka sakralna na pograniczach: rewaloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
 • artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki pogranicza;
 • historia i współczesność polityki i gospodarki regionów pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;
 • dziedzictwo na pograniczach (kłopotliwe, sfragmentaryzowane, pluralistyczne, dziedzictwo jako produkt);
 • ekonomiczno-społeczne dylematy;
 • szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; – przemiany demograficzne;
 • pogranicze w polityce kulturalnej i strategiach rozwoju regionów i subregionów;
 • zdrowie na pograniczach;
 • przemysły kreatywne na pograniczach;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne na pograniczach.

Koszt udziału w konferencji:

 • 510 zł – 2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja,
 • 390 zł – jak wyżej, bez noclegów,
 • 450 zł – dla osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (2 noclegi, materiały konferencyjne, catering, zwiedzanie muzeów, recenzowana publikacja),
 • 80 zł - udział w bankiecie
 • bez opłat – dla osób reprezentujących organizatora, Komitet Naukowy oraz partnerów konferencji.
  Po konferencji, wzorem ubiegłych lat zostanie wydana monografia ,,NA POGRANICZACH”.

Do druku będą przyjęte wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze.

Terminy:

 • zgłoszenie chęci udziału prosimy przysyłać na załączonym formularzu na adres: pogranicza@up-sanok.edu.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku lub pocztą tradycyjną na adres: Uczelnia Państwowa w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, z dopiskiem: „Pogranicza”,
 • Komitet Naukowy poinformuje o przyjęciu referatu do dnia 10 lipca 2021 roku,
 • opłatę konferencyjną należy przelać do dnia 6 września 2021 roku.
  Nr konta: PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

KOD SWIFT: BPKOPLPW

Formularz zgłoszenia oraz najnowsze informacje o konferencji dostępne są na stronie:
www.up-sanok.edu.pl/pogranicza
Na pytania odpowiadamy pod adresem: pogranicza@up-sanok.edu.pl


Przewodniczący Komitetu Naukowego:
dr hab. Robert Lipelt, prof.ucz.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Jolanta Karolczuk
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
mgr Anna Futyma

Komitet Naukowy:

dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. ucz. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Zbigniew Libera, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Robert Lipelt, prof. ucz. Uczelnia Państwowa im Jana Grodka w Sanoku
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. ucz. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Siergiej Trojan, Dyplomatyczna Akademia Ukrainy w Kijowie
dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. ucz. Uniwersytet Rzeszowski
prof. Bohdan Yuskiv, Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
dr hab. Mirosława Pindór, prof.ucz. Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Jolanta Karolczuk
dr Piotr Frączek

Partnerzy Konferencji:


• Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im Iwana Franki w Drohobyczu
• Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
• Muzeum Historyczne w Sanoku
• Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję