Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (Dz. U. nr 37, poz. 428).

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku (Dz. U. nr 25, poz. 207) uczelnia otrzymała patrona Jana Grodka i zmieniła nazwę na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Z dniem 1 września 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku zmieniła nazwę na: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku jest publiczną uczelnią zawodową, kształcącą na studiach pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) oraz jednolitych studiach magisterskich, wyłącznie o profilu praktycznym, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Dużym zainteresowaniem w sanockiej Alma Mater cieszą się studia na kierunkach: ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, mechanika i budowa maszyn. Ponadto w Uczelni prowadzone jest kształcenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej. W ofercie dydaktycznej znajdują się również studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych, edukacja i ochrona danych osobowych, przygotowanie pedagogiczne, rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych, zarządzanie jakością TQM, ekonomia społeczna, menadżer HR.

Misją Uczelni jest wspieranie rozwoju regionu poprzez udział w kształtowaniu jego polityki gospodarczej i zdrowotnej, a także otwarcie dla lokalnej społeczności nowych możliwości jakie niesie ze sobą wykształcenie.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję