Kierownik Działu Kadrowo – Płacowego

mgr Małgorzata Naparło
tel. 13 46 559 32
kadry-place@up-sanok.edu.pl 
mnaparlo@up-sanok.edu.pl 
Budynek A, pok. 209


Dział Kadrowo-Płacowy współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie spraw osobowych.
Do podstawowych zadań Działu należy prowadzenie wszelkie spraw pracowniczych i płacowych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Sprawy Kadrowe

tel. 13 46 559 66

kadry-place@up-sanok.edu.pl  
kderen@up-sanok.edu.pl 
jstarosciak@up-sanok.edu.pl 
Budynek A, pok. 208

Obsługa spraw związanych z:
• prowadzeniem spraw związanych z zawarciem, trwaniem
i zakończeniem stosunku pracy,
• ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników,
• badaniami lekarskimi i szkoleniami,
• obsługą wyjazdów służbowych,
• sporządzaniem sprawozdań w zakresie zatrudnienia,
• nadzorem nad danymi kadrowymi w systemie POLON,
• przyjmowaniem i obsługą wniosków o wypłatę świadczeń,
• weryfikacją kryteriów dochodowych i innych uprawnień do świadczeń,
• sporządzaniem informacji o zatrudnieniu.


Sprawy Płacowe

tel. 13 46 559 32

kadry-place@up-sanok.edu.pl  


Budynek A, pok. 209

Obsługa spraw związanych z:
• naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń i innych wypłat
dla pracowników oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych,
• sporządzaniem sprawozdań w zakresie wynagrodzeń,
• naliczaniem i przekazywaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i Fundusz Pracy,
• obsługą spraw związanych z ZUS, przekazywaniem deklaracji
rozliczeniowych, naliczaniem zwrotów składek społecznych,
• naliczaniem i odprowadzaniem zaliczek podatku dochodowego
i zryczałtowanego od osób fizycznych,
• sporządzaniem informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach,
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
• księgowanie wynagrodzeń,
• obsługą spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowniczym na życie,
• prowadzenie PPK w Uczelni.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję