Dział Kadr 
tel. 13 46 559 66 

kadry@pwsz-sanok.edu.pl 


Dział Kadrowo-Płacowy zajmuje się wszelkim sprawami i formalnościami związanymi z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników i współpracuje xv tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
Prowadzi akta osobowe pracowników Uczelni i przestrzega zasad ich udostępniania.


Do zadań Działu Kadrowo-Placowego należy:
1) wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników;
2) załatwianie formalności związanych z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką;
3) prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych i poleceń wyjazdów służbowych;
4) opracowywanie projektów regulaminów i innych aktów wewnętrznych wynikających z Kodeksu pracy;
5) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Uczelni;
6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o przyznanie pracownikom orderów i odznaczeń, nagród jubileuszowych, nagród rektora oraz w sprawie nałożenia kar;
7) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu Działu Kadrowo Płacowego dla potrzeb MNiSW, GUS, ZUS i innej oraz prowadzenie uczelnianej statystyki zgodnie z potrzebami kierownictwa Uczelni;
8) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
9) prowadzenie dokumentów w sprawach stanowisk i funkcji pracowników Uczelni;
10) prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy list obecności oraz sporządzanie rocznego planu urlopów;
1 1) przygotowanie dla władz Uczelni materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia;
12) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie;
13) prowadzenie dokumentacji i wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
14) wykonywanie innych zadań określonych przez Rektora oraz zadań z aktów wewnętrznych Uczelni i mniejszego regulaminu;
15) naliczanie dodatków stażowych;
16) zatwierdzenie listy plac i potrąceń z listy plac;
17) rozliczenie godzin ponadwymiarowych;
18) sporządzanie list wynagrodzeń, prac zleconych, zasiłków i innych należności dla pracowników oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń;
19) sporządzane zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych i innych dla pracowników;
20) prowadzenie całości prac związanych z podatkiem od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję