Dział organizacyjny (przetargi, inwestycje) 

tel. 13 46 559 68 
asabat@up-sanok.edu.pl  
Budynek A pok. 207


Do zadań Działu Organizacyjnego Uczelni należy w szczególności:

1) prowadzenie zamówień publicznych i Inwestycji oraz gospodarka majątkiem Uczelni:

 • opracowywanie, koordynowanie prac i merytoryczne przygotowywanie wszystkich przetargów ogłaszanych przez Uczelnię zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • obsługa administracyjna i merytoryczna komisji przetargowej,
 • przygotowywanie planów inwestycji, rozliczanie i pozyskiwanie środków na ich realizację,
 • opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych, 2) inwentaryzacja majątku, w tym:
 • sporządzanie dokumentów dotyczących różnic inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów PT oraz innych związanych z ewidencją majątkową,
 • opracowanie i rejestrowanie wniosków dotyczących likwidacji składników majątkowych,

2) informatyzacja Uczelni, w tym:

 • obsługa techniczna strony internetowej Uczelni,
 • administrowanie siecią informatyczną,
 • prowadzenie ewidencji użytkowników i rozliczanie wszystkich abonentów z kosztów realizowanych połączeń telefonicznych,
 • obsługa strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie określonym przez Rektora w drodze zarządzenia,
 • bieżące naprawy sieci informatycznej i sprzętu, instalacja sprzętu na stanowiskach
 • zadania administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, w tym przygotowanie i uaktualnianie polityki bezpieczeństwa, przygotowanie i uaktualniane Instrukcji dla systemów Informatycznych służących przetwarzaniu danych osobowych, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Uczelni; 4) administracja obiektów Uczelni i terenów przyległych, w tym:
 • nadzorowanie stanu technicznego budynków i pomieszczeń,
 • zapewnienie realizacji umów i ich rozliczanie z dostawcami energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu i itp.,
 • prowadzenie książek obiektów,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków Uczelni i je) posesji.
 • zapewnienie nadzoru eksploatacji lokalnych systemów typu alarmy, dozór, ppoż• itp.,
 • przygotowanie projektów umów najmu powierzchni w obiektach Uczelni; 5) zadania remontowo-budowlane:
 • opracowanie planu robót remontowych,
 • zlecanie opracowania dokumentacji technicznej planowanych remontów,
 • nadzór techniczny nad zleconymi robotami wraz z ich rozliczeniem,
 • uczestniczenie w odbiorach i przekazywaniu do eksploatacji obiektów w ramach remontów; 6) bieżące zakupy, w tym:
 • realizacja zakupów materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń w meble, aparaturę naukową, sprzęt komputerowy i biurowy, środki czystości oraz Inne materiały,
 • zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci i druków Ścisłego zarachowania;
 • wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, polegających m.in. na przeprowadzaniu kontroli warunków pracy i nauczania oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp 1 ppoż., opiniowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • obsługa gospodarcza narad, konferencji, posiedzeń i Senatu oraz uroczystoŚc1 organizowanych przez Uczelnię;
 • wystawianie faktur i rachunków;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza oraz zadań wynikających z aktów wewnętrznych Uczelni i niniejszego regulaminu.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję