Kwestura

Kwestor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

mgr Ewa Kobylarska 

Kwestor 
tel. 13 46 559 58  
kwestor@up-sanok.edu.pl 
Budynek A pok. 205

Kwestura 
tel. 13 46 559 57 
tdemkow@up-sanok.edu.pl 
kabram@up-sanok.edu.pl 
Budynek A pok. 206


Kwestura współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie ewidencji rozliczeń kosztów, składników majątkowych itp. Współpracuje przy opracowywaniu projektów rocznego budżetu Uczelni, zajmuje się kontrolowaniem stanu należności, zobowiązań i roszczeń oraz wypłaca wynagrodzenia i stypendia studenckie.

Do zadań Kwestury należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Uczelni na podstawie zakładowego planu kont;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz sprawozdawczości na potrzeby wewnętrzne Uczelni;
 • kontrolowanie stanu należności zobowiązań i roszczeń;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi i działami w zakresie ewidencji rozliczeń kosztów, składników majątkowych itp.;
 • sporządzenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
 • terminowe i prawidłowe regulowane zobowiązań i należności;
 • finansowa obsługa wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującym przepisami oraz xv ramach środków będących w dyspozycji Uczelni,
 • zabezpieczenie gotówki znajdującej się w kasie; 9) współpraca z bankami prowadzącymi rachunki Uczelni;
 • prowadzenie rozliczeń zobowiązań publicznoprawnych Uczelni.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • dokonywanie rozliczeń Inwentaryzacyjnych
 • przechowywanie, udostępnianie 1 archiwizowanie dokumentacji księgowej zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza oraz zadań wynikających z aktów wewnętrznych Uczelni i niniejszego regulaminu.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję