Program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, a uzyskany dyplom umożliwia pracę nie tylko w Polsce, ale i w krajach Wspólnoty. Cykl kształcenia na studiach stacjomarnych trwa trzy lata (sześć semestrów) i obejmuje 4810 godzin. Zajęcia teoretyczne realizowane są na terenie Uczelni w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: umiejętności pielęgniarskich, biochemii i mikrobiologii, anatomii i fizjologii.


Studia licencjackie umożliwiają uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, otwierają również możliwość dalszego kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich prowadzonych w Instytucie Medcznym PWSZ im. J.Grodka w Sanoku.

Cykl kształceniana studiach magisterskich trwa dwa lata (cztery semestry) i obejmuje 1320 godzin.

Misja Zakładu Pielęgniarstwa

Naszym zadaniem jest troska o człowieka i pełnię jego rozwoju

W Instytucie Medycznym dużą uwagę przywiązuje się do stworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka - wpółpracownika, kolegi, studenta. Swoje obowiązki zawodowe pracownicy naukowo - dydaktyczni instytutu skupiają na:
- sprawnej organizacji procesu nauczania prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa,
- udziale w badaniach i upowszechnianiu informacji, pozwalających rozwijać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie pielęgniarstwa,
- stwarzaniu warunków umożliwiających rozwój ogólny, profesjonalny i naukowy studenta,
- wspieraniu absolwentów instytutu w dalszej edukacji i / lub pracy zawodowej.

Poza działalnością czysto dydaktyczną instytut prowadzi ożywioną działalność naukową. Pracownicy naukowo - dydaktyczni publikują swoje prace w Zeszytach Naukowych PWSZ i w innych czasopismach medycznych. Corocznie organizują onkologiczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z których materiały publikowane są w tomach pokonferencyjnych.

Ostatnia modyfikacja: 07-02-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję