ozenowe.png

Celem ogólnym projektu będzie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród min. 5500 uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 31.12.2024 r. poprzez działania edukacyjne.


Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez realizację trzech celów szczegółowych takich jak:
1. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród min. 112 uczniów i min. 48 studentów poprzez przeprowadzenie 20 warsztatów praktycznych.
2. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród min. 20 uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez przeprowadzenie 2 konkursów naukowych.
3. Podniesienie poziomu wiedzy praktycznej wśród min. 368 studentów i pracowników dydaktycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez korzystanie z pracowni OZE.
4. Upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektu ekologicznego wśród min. 5000 osób poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną.

1. Warsztaty z wiedzy o OZE dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty będą prowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych szkół z terenu powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego oraz brzozowskiego. Ich celem będzie zapoznanie młodzieży z tematyką odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy warsztatów będę wybierani przez szkoły ponadpodstawowe. Kluczem wyboru będę indywidualne zainteresowania tematyką OZE. Każda grupa zrealizuje program na 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uczelni Państwowej w Sanoku. W programie uwzględnione zostaną następujące moduły tematyczne:
- odnawialne źródła energii – czym są i jak można wykorzystać zasoby energii odnawialnych,
- energia słoneczne,
- energia wiatru,
- energia wody,
- energia ziemi,
- biomasa,
- efektywność energetyczna.
Jedna grupa będzie składała się z 8-12 osób. Pozwoli to na efektywne prowadzenie zajęć. Łączna liczba warsztatów – 14: 2022/2023 – 7, 2023/2024 – 7. Minimalna liczba uczestników – 112 osób. Weryfikacja na podstawie list obecności.

2. Konkursy z wiedzy o OZE.

Konkursy zostaną przeprowadzone po zakończeniu warsztatów w szkołach: jeden w r. akad. 2022/2023 oraz jeden w r. akad. 2023/2024. Celem konkursu będzie promowanie wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z ternu województwa podkarpackiego. Do Kapituły konkursu zaangażowani zostaną przedstawiciele podmiotów związanych i promujących tematykę OZE. Kapituła konkursu będzie odpowiedzialna za przygotowanie merytoryczne konkursu. Podniesie to rangę konkursu oraz pomoże upowszechnić dobre praktyki związane z odnawialnymi źródłami energii. Konkurs prowadzony będzie w oparciu o regulamin, a udział w nim będzie dobrowolny. Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami a zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Minimalna liczba uczestników – 20. Weryfikacja na podstawie listy uczestników konkursów.

3. Warsztaty z wiedzy o OZE dla studentów Uczelni Państwowej w Sanoku.

Warsztaty będę prowadzone wśród studentów UP Sanok. Ich celem będzie zapoznanie studentów z tematyką odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy warsztatów będę mogli zgłaszać się samodzielni do biura projektów. Kluczem wyboru będą indywidualne zainteresowania tematyką OZE. Każda grupa zrealizuje program na 15 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Uczelni Państwowej w Sanoku. W programie uwzględnione zostaną następujące moduły tematyczne:
- odnawialne źródła energii – czym są i jak można wykorzystać zasoby energii odnawialnych,
- energia słoneczne,
- energia wiatru,
- energia wody,
- energia ziemi,
- biomasa,
- efektywność energetyczna.
Jedna grupa będzie składała się z 8-12 osób. Pozwoli to na efektywne prowadzenie zajęć. Łączna liczba warsztatów – 6: 2022/2023 – 3, 2023/2024 – 3. Weryfikacja na podstawie list obecności.

4. Utworzenie pracowni OZE.

W ramach projektu powstanie pracownia dydaktyczna odnawialnych źródeł energii wraz z wyposażeniem. Zakupione narzędzie zostaną wykorzystane do badań nad opracowaniem projektu ławki solarnej przez zespół badawczy złożony ze studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni Państwowej w Sanoku. Będzie to ławka solarna klasyczna z portami USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz darmowe WiFi. Ławka będzie wyposażona w światła LED aby można z niej było korzystać również wieczorową porą. Projekt ławeczki zostanie przekazany do wykonawcy, u którego zostanie ona zakupiona w liczbie 1 sztuki. Następnie ławeczka solarna zostanie zamontowana na terenie Uczelni Państwowej w Sanoku. Instalacja będzie służyła upowszechnieniu wiedzy na temat OZE wśród studentów i pracowników Uczelni oraz pomoże promować dobre praktyki związane z odnawialnymi źródłami energii. Całość przedsięwzięcia będzie miała również charakter kształcenia ponadprogramowego oraz pracy w ramach zespołu badawczego który będą tworzyli studenci wraz z wykładowcami. Ławeczka zostanie zainstalowana do końca 2024 r. Pracownia wraz z urządzeniami będzie służyły do prowadzenia zajęć dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W chwili obecnej UP Sanok nie posiada takiej pracowni oraz urządzeń. Minimalna liczba uczestników – 368. Weryfikacja na podstawie list obecności.
Na potrzeby realizacji warsztatów zakupione zostaną następujące urządzenia:
- kompletny zestaw eksperymentalny: kolektor słoneczny
- duży zestaw doświadczalny Lexsolar fotowoltaika
- zestaw walizkowy Lexsolar energia wiatrowa
- kompletny zestaw eksperymentalny: pompa cieplna Peltiera.

5. Kampania informacyjno-edukacyjna.

Kampania zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem źródeł internetowych Uczelni Państwowej w Sanoku tj. strony internetowej oraz fb. Kampania będzie służyła prezentacji projektu, jego celów oraz efektów. Ponadto promowane będą rozwiązania sprzyjające OZE oraz dobre praktyki służące osiągnieciu efektu ekologicznego.
Minimalna liczba odbiorców – 5000. Weryfikacja na podstawie monitoringu statystyk oglądalności.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję