Pracownie Instytutu Medycznego

30.01.2018

Dla potrzeb Instytutu Medycznego Uczelnia przeznaczyła budynek B. W tym budynku znajdują się trzy sale wykładowe mieszczące po około 100 osób i trzy sale seminaryjne mieszczące po 30 osób. Sale wykładowe i sale seminaryjne wyposażone są w krzesła z blatami, tablice i ekrany projekcyjne. Do dyspozycji wykładowców na terenie instytutu są projektory multimedialne (3 szt.), laptopy (4 szt.), rzutniki pisma (2 szt.), natomiast w dużych salach wykładowych (110B, 210B) zamontowane są na stałe projektory multimedialne.
Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w pracowniach: umiejętności pielęgniarskich (104B, 113B), pracowni anatomii i fizjologii (102B), pracowni biochemii i mikrobiologii (101B) oraz w dwóch pracowniach ratownictwa medycznego (201B, 213B).

Pracownie umiejętności pielęgniarskich
Pracownie wyposażone są w następujący sprzęt i pomoce naukowe:
1. Łóżka szpitalne, w tym: łóżka szpitalne zwykłe, łóżko szpitalne z drabinką, łóżko ortopedyczne, łóżko Egertona, łóżeczka dziecięce, w tym rehabilitacyjne.
2. Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.
3. Szafki przyłóżkowe.
4. Taborety metalowe.
5. Stojaki na kroplówki.
6. Stoliki „Przyjaciel”.
7. Kozetki lekarskie.
8. Parawany.
9. Fantom do nauki pielęgnacji chorych (fantom dorosłego – 4 szt., fantom dziecka – 1 szt.) umożliwiające naukę wykonywania toalety częściowej i całego ciała, zabiegów na przewodzie pokarmowym, zgłębnikowania, płukania żołądka, wlewu oczyszczającego, zabiegów na układzie moczowym.
10. Fantom noworodka z możliwością pielęgnacji pępka.
11. Fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (ALS – 2 szt., BLS – 1 szt.).
12. Fantom położniczy z fantomami noworodków umożliwiający naukę odbioru porodu oraz wykonywania pierwszych czynności przy noworodku i umożliwiający naukę zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych w położnictwie.
13. Fantom do symulacji zadławień.
14. Fantom do badań fizykalnych.
15. Model kończyny górnej do nauki nakłuć żylnych (3 szt.).
16. Model do nauki iniekcji domięśniowych.
17. Model do iniekcji podskórnych.
18. Model do iniekcji śródskórnych.
19. Model do nauki samobadania piersi.
20. Pompa infuzyjna.
21. Wagi do ważenia noworodków i niemowląt oraz osób dorosłych.
22. Nosze transportowe.
23. Wózek inwalidzki.
24. Balkonik dwukołowy.
25. Zestaw do symulacji ran.
26. Stanowisko do kąpieli noworodka z ogrzewaczem.
27. Wózek dla noworodka.
28. Wózki na brudną bieliznę.
29. Zestawy sprzętu do zabiegów higienicznych.
30. Zestaw do mycia głowy w łóżku.
31. Sprzęt do zabiegów diagnostycznych: - aparaty EKG
- ciśnieniomierze
- słuchawki lekarskie
- tablice Snellena
- zestawy do pomiaru temperatury ciała
- pulsoksymetr
- zestawy do zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy
- zestawy do nakłuć jam ciała (otrzewnej, opłucnej) i pobierania szpiku kostnego
- zestawy do pobierania materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał, płyny ustrojowe).
32. Sprzęt do zabiegów leczniczych:
- stoliki zabiegowe
- inhalatory ultradźwiękowe
- zestawy do wstrzyknięć
- zestawy o rozkładania i rozdawania leków
- zestawy do tlenoterapii
- ssak VARIO
- resuscytatory AMBU (2 szt.).
- zestawy do cewnikowania pęcherza moczowego
- zestawy do lewatywy oczyszczającej
- zestawy środków przeciwzapalnych (bańki lekarskie, lampa SOLUX i okulary)
- zestawy materiału opatrunkowego (zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych) - bielizna operacyjna
- bielizna pościelowa i osobista - komplet szyn unieruchamiających
- komplet kołnierzy ortopedycznych.
Urządzenie i wyposażenie pracowni pielęgniarskich zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych.
Pracownie wyposażone są również w sprzęt audiowizualny (telewizor, magnetowid) i w ekran umożliwiający korzystanie z rzutnika multimedialnego lub rzutnika pisma.

69UeCNAt8VCvwTm3JumZb7I+IAAAAASUVORK5CYI

Pracownie umiejętności pielęgniarskich

Pracownia anatomii i fizjologii
Pracownia wyposażona jest w zestaw tablic anatomicznych, rycin, modeli z tworzyw sztucznych, a także w atlasy anatomiczne.
1. Wykaz tablic anatomicznych:

 • Budowa komórki
 • Składniki krwi
 • Budowa tkanki kostnej i kości długich
 • Kości czaszki i twarzoczaszki
 • Kręgosłup
 • Układ mięśniowy
 • Podział układu nerwowego
 • Komory mózgowia
 • Podstawa mózgu i wyjścia nerwów czaszkowych
 • Układ nerwowy autonomiczny
 • Krążenie małe i duże
 • Układ oddechowy
 • Wygląd zewnętrzny i budowa wątroby
 • Postać człowieka z narządami klatki piersiowej i brzucha
 • Budowa nerki
 • Układ moczowo – płciowy męski
 • Budowa narządów płciowych żeńskich
 • Układ gruczołów dokrewnych człowieka

2. Wykaz rycin:

 • Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego
 • Schemat jednostki ruchowej
 • Rodzaje tkanki mięśniowej
 • Rozwój zapłodnionego jaja w stadium blastuli i gastruli
 • Proporcje ciała
 • Przekrój strzałkowy przez jamę ustną, gardło, krtań i przełyk
 • Budowa ślinianki
 • Budowa ściany jelita cienkiego
 • Budowa zrazika wątrobowego
 • Schemat kosmka jelitowego
 • Schemat budowy nefronu
 • Schemat cyklu miesiączkowego
 • Schemat regulacji wydzielania hormonów płciowych
 • Gruczoł sutkowy w przekroju
 • Okresy porodu
 • Budowa serca
 • Układ krążenia
 • Krążenie wieńcowe serca
 • Budowa węzła i naczynia chłonnego • Schemat krążenia płynu tkankowego
 • Krążenie chłonki w naczyniu limfatycznym.
 • Skład krwi
 • Schemat działania przeciwciał
 • Rozmieszczenie nerwów czaszkowych
 • Nerw trójdzielny • Nerw twarzowy
 • Nerw błędny
 • Układ nerwowy współczulny
 • Schemat dróg wzrokowych
 • Schemat budowy skóry
 • Produkcja i wydalanie moczu
 • Hormony kory nadnerczy i ich działanie

3. Wykaz modeli anatomicznych z tworzyw sztucznych:

 • Model człowieka umożliwiający wyjmowanie poszczególnych narządów
 • Przekrój strzałkowy głowy
 • Żołądek – ukrwienie, mięśnie, błona śluzowa
 • Układ wątroba, trzustka, śledziona
 • Przekrój miednicy męskie
 • Przekrój miednicy żeńskiej
 • Rozkładany model serca
 • Rozkładany model mózgowia
 • Rozkładany model gałki ocznej
 • Poprzeczny przekrój kręgosłupa z rdzeniem kręgowym
 • Cykl miesiączkowy
 • Nerka, model reliefowy
 • Krtań 2x powiększona, 7 części
 • Oko z powieką 3x powiększone, 8 części
 • Układ nerwowy człowieka, 1 wielkości
 • Obupłciowy klasyczny model tułowia, 28 części
 • Zestaw 24 kręgów
 • Szkielet człowieka
 • Czaszka składana z 22 części
 • Mózg mega, model 2,5 x powiększony
 • Ucho, 3x powiększone, 4 części
 • Skóra model blokowy 70x powiększony

dsN0rTphyIEAAAAASUVORK5CYII=


Urządzenie i wyposażenie pracowni zapewnia warunki do realizacji efektów kształcenia z przedmiotów anatomia i fizjologia. Umeblowanie stanowią: szafy przeszkolone do przechowywania modeli, fantomów, atlasów itp.

Pracownia biochemii i mikrobiologii
Pracownia mikrobiologii mieści się w budynku B (sala 101). Pracownia posiada
stoły laboratoryjne z półkami dwupoziomowymi do przechowywania roztworów odczynników. Każdy stół jest wyposażony w palnik zasilany gazem. W pracowni znajduje się dygestorium obok umywalki z kranami. Liczba stanowisk laboratoryjnych wynosi 10 stanowisk, ćwiczeniowych 20 stanowisk.

Wyposażenie pracowni:

 • autoklaw laboratoryjny,
 • komora laminarna
 • wirówka analityczna, waga laboratoryjna, podstawowe odczynniki chemiczne,
 • szkło laboratoryjne, sprzęt porcelanowy, inne tworzywa zabezpieczające potrzeby grupy ćwiczącej,
 • mikroskop dwuokularowy – szt. 5,
 • mikroskop z przystawką umożliwiającą przenoszenie obrazu na ekran,
 • koszyki na probówki,
 • wanienki blaszane do barwienia preparatów,
 • trójnogi metalowe,
 • nożyczki, skalpele, pincety,
 • palniki gazowe,
 • uchwyty do probówek,
 • szkło laboratoryjne: płytki Petriego, probówki bakteriologiczne różnych rozmiarów, pipety bakteriologiczne, cylindry i kolby miarowe, rurki szklane, zlewki, lejki, szkiełka podstawowe, nakrywkowe,
 • utrwalone preparaty mikroskopowe bakterii, grzybów, riketsji i pasożytów,
 • fotografie wirusów, sprzętu do sterylizacji,
 • foldery, broszury, ulotki wydawane przez Państwowy Zakład Higieny,
 • tablice poglądowe: pierwotniaki pasożytnicze, płazińce, obleńce, stawonogi, bakterie i grzyby chorobotwórcze.
 • schematy: drogi szerzenia zakażeń, mechanizm zakażenia, odczyn aglutynacji, precypitacji, Coombsa, wiązania dopełniacza.
  Umeblowanie stanowią: szafy do przechowywania szkła laboratoryjnego, chemikalii, pożywek, aparatury.


Pracownie medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego 

Wyposażenie pracowni:

• podstawowe narzędzia chirurgiczne do szycia chirurgicznego i zaopatrywania ran,
• pakiety bielizny operacyjnej,
• pakiety jałowych rękawiczek,
• pakiety jałowego materiału opatrunkowego,
• zestawy do: założenia i zmiany opatrunku, zgłębnikowania żołądka, płukania żołądka, cewnikowania pęcherza moczowego, toalety jamy ustnej, wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych, dożylnych, pobierania krwi żylnej, kaniulacji żył obwodowych, kroplowego wlewu dożylnego, nakłuwania jamy opłucnowej, intubacji dotchawiczej, konikopunkcji,
• zestaw szyn do unieruchamiania złamań,
• deski ortopedyczne,
• nosze podbierakowe,
kołnierze ortopedyczne, koce przeciwwstrząsowe, ssaki nożne elektryczne i ręczne, worki samorozprężalne z maskami twarzowymi i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa, apteczki: KP – 3, KP – 3am,
• torby ratownicze PSP – R1,
• torby ratownicze – PSP – R2,
• statywy do kroplówek,
• stoliki zabiegowe,
• pulsoksymetry,
• aparaty do pomiaru ciśnienia,
• stetoskopy,
• gleukometry,
• defibrylator,
• fantom anatomiczny człowieka dorosłego,
• fantomy anatomiczne dziecka i niemowlęcia,
• fantom osoby dorosłej do pielęgnacji,
• fantomy do intubacji dorosłego i dziecka,
• fantomy do intubacji niemowlęcia,
• fantomy do intubacji noworodka,
• fantom do nauki konikopunkcji,
• zestaw treningowy do wkłuć doszpikowych,
• fantom do nakłucia jamy opłucnowej,
• fantom do cewnikowania,
• fantomy do iniekcji podskórnych i domięśniowych,
• fantomy do wkłuć dożylnych,
• fantom do wlewu dożylnego,
• symulatory ran i urazów,
• kask motocyklisty,
• stabilizatory boczne głowy,
• zestaw PediPac,
• kamizelka KED,
• spodnie przeciwwstrząsowe,
• defibrylator z kardiomonitorem,
• fantomy do resuscytacji podstawowej osoby dorosłej i dziecka,
• fantomy do resuscytacji zaawansowanej osoby dorosłej i dziecka,
• fantom do konikopunkcji.