Pracownie Instytutu Technicznego

30.01.2018

Siedzibę Instytutu Technicznego  Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku  stanowi  obiekt  przy ulicy Reymonta 6 (budynek C), który uczelnia wydzierżawiła w 2003 roku od Urzędu Miasta. Ze względu na stan  budynku, po  przeprowadzeniu częściowego remontu, ulokowano w nim  Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn. W listopadzie 2004 roku budynek  został przekazany uczelni przez Urząd Miasta  w formie aktu notarialnego. W 2009 roku uczelnia zakończyła prace związane z rozbudową, przebudową i adaptacją budynku. W ich wyniku powierzchnia użytkowa zwiększyła się do 1 342,26 m2, a  kubatura do  5 681,18 m3. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto adaptacja budynku umożliwiła skoncentrowanie zajęć w jednym miejscu. W budynku wygospodarowano ok. 600 miejsc dydaktycznych, w tym profesjonalnie wyposażone pracownie i laboratoria.  

Wykaz pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenia laboratoriów Instytutu Technicznego UP im. Jana Grodka w Sanoku:
• 2 aule wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny (sala 002 i 206)
• laboratorium metrologii i systemów pomiarowych (sala 306),
• laboratorium fizyki (sala 103),
• laboratorium nauki o materiałach i wytrzymałości materiałów (sala 205),
• laboratorium maszyn technologicznych i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (sala 001),
• laboratorium systemów produkcyjnych (sala 101).
• laboratorium konstrukcji maszyn i systemów CAX (sala 305),
• laboratorium automatyki i robotyki (sala 104),
• laboratorium elektrotechniki i elektroniki (sala 104),
• laboratorium systemów informatycznych (sala 302),
• laboratorium przemysłowych sieci komputerowych (sala 303),

Studenci korzystają z pracowni Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
• pracownia maszyn CNC (sala 34A),
• pracownia komputerowa CNC (sala 3A),
• pracownia obrabiarek konwencjonalnych (sala 28A),
• pracownia spawalnicza (sala 19D).

Opis stanowisk laboratoryjnych
1. Stanowisko współrzędnościowej maszyny pomiarowej

hWKxJv0wcYWWwAAAABJRU5ErkJggg==

Stanowisko to umożliwia bez specjalistycznego oprzyrządowania wykonać pomiary wszystkich rodzajów wymiarów długości i kąta stosowanych w przemyśle maszynowym, w tym pomiarów, które przy tradycyjnym wyposażeniu laboratoriów są trudne lub niemożliwe:

 • wymiarów oraz odchyłek geometrycznych korpusów i elementów przestrzennych, np.
  jarzma przekładni planetarnej, krzywek płaskich i przestrzennych,
 • kół zębatych (walcowych, stożkowych, ślimaków i ślimacznic oraz kół o zarysach nieewolwentowych),

narzędzi skrawających a szczególnie narzędzi do kół zębatych (frezy ślimakowe, dłutaki)

Zastosowanie maszyn pomiarowych daje znaczne efekty dzięki:

 • zastępowaniu kilku przyrządów,
 • możliwości wykonania wszystkich pomiarów w jednym zamocowaniu, możliwości dowolnego opracowania wyników pomiarów.


Podstawowe oprogramowanie komputera maszyny umożliwia:

 • definiowanie układu współrzędnych związanego z mierzonym przedmiotem,
 • wyznaczanie poszczególnych elementów geometrycznych przedmiotu,
 • wyznaczanie wzajemnych relacji pomiędzy elementami przedmiotu,
 • opracowanie i drukowanie wyników pomiaru,
 • tworzenie przebiegów CNC.

2. Stanowisko projektora pomiarowego 

AeN9uZGd1KWAAAAAAElFTkSuQmCC

Stanowisko to umożliwia pomiar małych i średnich detali oraz obserwację mierzonych przedmiotów w świetle przechodzącym oraz w świetle odbitym.
Złożone kształty można mierzyć przez porównanie powiększonego od 5 do 100 razy obrazu przedmiotu z narysowanym na przeźroczystej folii kształtem wraz z polem tolerancji. Sprzężony ze stołem inkrementalny czujnik przemieszczeń w osi X-Y-Z umożliwia realizację wielu ćwiczeń w tym pomiary:

 • średnic, odległości,
 • parametrów gwintów,
 • kątów, łuków i promieni,
 • zarysów krzywoliniowych.

Oprogramowanie mikrokomputera umożliwia wyznaczanie standardowych kształtów przedmiotu (np. prosta, okrąg) na podstawie zmierzonych współrzędnych punktów konturu, w wyniku zastosowania metody najmniejszych kwadratów oraz opracowania wyników pomiaru przez wyznaczenie relacji między wcześniej zmierzonymi elementami.

3. Stanowisko do badania długości 

ACiE2zaXSW3hAAAAAElFTkSuQmCC

Wysokościomierz wraz z granitową płytą pomiarową umożliwia wyznaczenie wymiarów poprzez pionowe odległości od podstawy lub dowolnej płaszczyzny bazowej. Umożliwia pomiary średnic, otworów ich odległości, wykrywanie punktów zwrotnych oraz wyliczenia wartości pomiarów pośrednich. Suwmiarka modułowa umożliwia pomiar grubości zęba po cięciwie. Umożliwia to określenie modułu, podziałki koła zębatego i związanych z tym parametrów. Wszystkie powyższe przyrządy przystosowane są do współpracy z komputerem celem obróbki wyników pomiarów i archiwizacji.

4. Stanowisko do badania kąta

j8+JrQmEYVXrwAAAABJRU5ErkJggg==

Uniwersalny kątomierz cyfrowy umożliwia dokładny odczyt wartości kąta zewnętrznego i wewnętrznego z możliwością dokładnej kalibracji przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich wartości kąta. Liniał sinusowy wraz z płytą pomiarową, czujnikiem zegarowym umożliwia pomiar kątów, stożków zewnętrznych i wewnętrznych lub ustawień przedmiotu pod dowolnym kątem. Zestaw płytek kątowych to komplet wzorców końcowych służących do sprawdzania kątów zewnętrznych i wewnętrznych, części maszyn, przyrządów pomiarowych i narzędzi skrawających.

5. Stanowisko wzorców długości