Od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 obsługa studentów przenosi się z systemu eOrdo (e-dziekanat) na system USOS (USOSweb)

Uniwersytecki System Obsługi Studiów należy do kategorii ewidencyjnych systemów informatycznych, którego przeznaczeniem jest kompleksowa obsługa spraw studiów, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i nauczycieli akademickich.


Projektem USOS kieruje Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji - stowarzyszenie Uczelni powołane do życia na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. System jest rozwijany od 2000 roku.

Na system USOS składa się rodzina aplikacji:

 • USOSadm – główna aplikacja – przeznaczona dla pracowników administracji;
 • USOSweb – aplikacja webowa, której głównymi odbiorcami są studenci oraz nauczyciele akademiccy,
 • aplikacje stowarzyszone, które uzupełniają funkcjonalnie system. Ich zadaniem jest zapewnienie informatycznej obsługi kolejnych obszarów działalności edukacyjnej uczelni.

System jest efektem współpracy największych polskich uczelni. Jest to kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja;
 • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.);
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący), zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.);
 • podania studenckie;
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych;
 • stypendia;
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego;
 • praktyki zawodowe studentów;
 • ankiety;
 • sprawozdawczość;
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.);
 • Biuro Karier;
 • uniwersyteckie archiwum.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Jego Magnificencja Rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku dr inż. Mateusz Kaczmarski wydał zarządzenie w sprawie wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję