Popularne E- żródła - pobierz prezentację

W module E-źródła prezentowane są niektóre elektroniczne źrodła informacji zlożone z baz danych, książek elektronicznych, czasopism elektronicznych itp., przydatne w prowadzeniu prac naukowo - badawczych.

Web of Science

Platforma Web of Science (WoS) obejmuje bazy i programy naukowe firmy Thomson Reuters. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, z dziedziny medycyny, technologii, inżynierii.

Licencja krajowa obejmuje następujące bazy: 

Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI), Book Citation Index (Books CI), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Journal Citation Reports (JCR) (zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, podaje wskaźnik Impact Factor), Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

 W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 23.000 tytułów bieżących, ponadto w bazie zindeksowane jest 10.000 tytułów czasopism archiwalnych. Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Link

 web_of_science.png

SCOPUS

Scopus – wielodziedzinowa, interdyscyplinarna baza danych, tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych.   Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych.

W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą. Link

scopus_logo.png

 

WILEY Online Library

Licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa Wiley obejmuje także 2451 książek elektronicznych. Baza dostępna jest  na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Link

wiley.png

 

ELSEVIER

Daje dostęp do  pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Elsevier Science, Academic Press oraz Harcourt Health Science. Licencja obejmuje czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1819 tytułów w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. 1778 czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection. Z pozostałych 7 podkolekcji tematycznych pozostawiono w licencji 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Baza zawiera artykuły z dziedzin takich jak matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, technika, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna. Link

elsevier_logo.png

 

SPRINGERLink

Licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych, niektórych czasopism nienależących do Springera, ale dostępnych na serwerze Springer Link w ramach indywidualnych subskrypcji oraz 25 czasopism farmakologicznych ADIS.

W ramach licencji Springer dostępne są także archiwa 26 serii książkowych Springera do 2008 roku, w sumie 10 558 wolumenów, a także 16.653 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. ICM stara się o finansowanie zakupu e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50 000 tytułów anglojęzycznych). Link

springerlink.png

IBUK Libra

Serwis IBUK Libra, należący do Wydawnictwa Naukowego PWN, istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej. Nasi czytelnicy mają dostęp do 1 544 tytułów z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy użytkownik w sieci uczelni, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/  otrzyma  dostęp do książek w Ibuku.  W Bibliotece można otrzymać kody do zdalnego dostępu i korzystać  z komputerów domowych. Link

ibik.png

NASBI

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa (NASBI) to, oparta na nowoczesnej technologii, platforma gromadząca najnowszą literaturę: specjalistyczną, akademicką wydawaną przez wydawnictwa naukowe oraz beletrystykę skierowaną do szerokiego grona Czytelników.  Baza umożliwia dostęp online do 99 publikacji elektronicznych. Z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 użytkowników. Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów sieci Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku lub spoza sieci uczelnianej za pomocą unikalnego kodu PIN do zdalnego logowania, który można otrzymać w Bibliotece  Link

 nasbi.png

EBSCO

Ta baza posiada specyficzny  interfejs z szerokim wachlarzem możliwości wyszukiwawczych, co jest niezwykle przydatne w przypadku zbioru liczącego miliony rekordów bibliograficznych oraz tysiące publikacji pełnotekstowych. Platforma EBSCO oferuje dostęp do wielu innych baz danych. Multidyscyplinarną i najobszerniejszą bazą jest Academic Search Complete. Aktualnie udostępnia artykuły z prawie 9 tysięcy czasopism oraz ponad 13 tysięcy publikacji zwartych w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne.

Zapraszamy do korzystania ze stałego dostępu do kilkunastu baz EBSCO zarówno z komputerów biblioteki jak i z domu. Bazy zawierają streszczenia dokumentów oraz pełne teksty ponad 20.000 tytułów czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, biologii, informatyki, ekonomii, zarządzania, biznesu, nauk ścisłych i technicznych. Wejście do bazy EBSCO: Link  

Login:  pwszsanok 

Hasło: haslo2020!

        j+6gaM9d4zp2AAAAABJRU5ErkJggg==

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję