UWAGA - do 14 listopada 2023 r. trwa zbiórka składek na ubezpieczenie

JESTEŚ STUDENTEM UP w Sanoku?

 1. Wypełnij deklarację ubezpieczeniową na stronie https://forms.gle/fA95QZy7Dz45Agc68 (użyj przeglądarki).
 2. Sprawdź skrzynkę pocztową. Na Twój adres zostało wysłane potwierdzenie danych, które wprowadziłaś/eś. W przypadku błędów lub braków wypełnij deklarację ponownie (liczy się ostatnia wersja).
 3. Umów się ze starostą na przekazanie swojej składki i mu ją opłać (jeśli starosta nie zbiera składek, to inna osoba z grupy powinna się tym zająć, ew. prosimy o kontakt tel. 134655975).

JESTEŚ PRACOWNIKIEM UP w Sanoku?

 1. Wypełnij deklarację ubezpieczeniową na stronie https://forms.gle/fA95QZy7Dz45Agc68 (użyj przeglądarki)
 2. Sprawdź skrzynkę pocztową. Na Twój adres zostało wysłane potwierdzenie danych, które wprowadziłaś/eś. W przypadku błędów lub braków wypełnij deklarację ponownie (liczy się ostatnia wersja).
 3. Składki pracowników etatowych będą odliczone z wynagrodzenia. Pracownicy nieetatowi (zatrudnieni np. na umowę zlecenie) mogą opłacić składkę w Biurze Promocji i Współpracy (bud. A, pok. 113).

JESTEŚ STAROSTĄ LUB OSOBĄ ZBIERAJĄCĄ SKŁADKI?

 1. Przeczytaj instrukcję zbiórki zamieszczoną poniżej w plikach do pobrania (zwróć uwagę na benefity). To bardzo WAŻNE.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcją, a w razie pytań skontaktuj się z Koordynatorem ds. ubezpieczenia
  Kontakt - Marcin Owsiak
  bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975,
  biuro czynne pon. – pt., 8.00 – 15.00
  email: biurokarier@up-sanok.edu.pl

PONIŻEJ INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I PLIKI DO POBRANIA

FAQ - odpowiedzi na różne, często zadawane pytania

Czy to się opłaca?
Grupowe ubezpieczenie jest zawsze tańsze niż indywidualne (indywidualnie wariant 70000zł to koszt ok. 300zł, a grupowo w uczelni – 60zł), warto porównać sumę ubezpieczenia w uczelni z polisą jaką posiadasz np. w pracy. Uczelniane polisy mają także bardzo dobry katalog świadczeń co potwierdzają osoby, które uległy wypadkom (opis ubezpieczenia u dołu strony).

Czym różni się ubezpieczenie NW od NFZ?
Ubezpieczenie następstw wypadków (NW) zapewnia odszkodowanie po wypadku, ale nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, czyli nie uprawnia do korzystania z usług np. dentysty. Takie ubezpieczenie powinien zagwarantować rodzic, pracodawca lub urząd pracy (ewentualnie w szczególnych wypadkach uczelnia - KLIKNIJ TUTAJ). Podobnie ubezpieczenie NW nie obejmuje leczenia większości chorób (nieliczne wyjątki znajdziesz w opisie cech ubezpieczenia).

Czy muszę posiadać ubezpieczenie?
Ubezpieczenie NW jest obowiązkowe dla studentów realizujących wyjazdy i praktyki, w szczególności dla studentów w Instytucie Medycznym (którzy dodatkowo muszą mieć ubezpieczenie OC i rozszerzenie NW o tzw. ekspozycję). Wynika to z wymogów organizacji, do których uczelnia oficjalnie kieruje studentów na praktyki. Studenci, którzy nie chcą być ubezpieczeni przez uczelnię muszą przekazać osobie zbierającej składkę zaświadczenie o ubezpieczeniu w innym T.U. (na formularzu uczelnianym dostępnym poniżej). Kopie polis nie będą akceptowane, bo w większości wypadków ubezpieczony nie potrafi w nich wskazać odpowiednich danych (które zawiera formularz). Zaświadczenie może być w wersji papierowej lub w formie skanu / wyraźnego zdjęcia wysłanego przez email.

Czy muszę się ubezpieczać w uczelni? Chcę gdzieś indziej / mam już ubezpieczenie.
Uczelnia nie narzuca ubezpieczyciela. Jeżeli, ktoś chce ubezpieczyć się w innym towarzystwie niż proponowane przez uczelnię – oczywiście może, ale polisa musi zawierać odpowiednie daty i specjalne klauzule wypracowane przez uczelnię z towarzystwem ubezpieczeniowym (m.in. na podstawie wymogów instytucji i firm przyjmujących studentów). Jeżeli ubezpieczysz się prywatnie (poza uczelnią) lub już masz polisę i spełnia ona wymogi uczelni, to musisz złożyć staroście, zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej polisy na uczelnianym formularzu (do pobrania poniżej). Kopie polis nie będą akceptowane, bo w większości wypadków ubezpieczony nie potrafi w nich wskazać odpowiednich danych (które zawiera formularz).

Co zrobić jeśli nie zdążyłem się ubezpieczyć na uczelni w ustalonych terminach?
Ubezpieczyć się można tylko na początku roku akademickiego w ogłoszonych terminach. Jeśli Twój starosta z jakiegoś powodu odmówił zbiórki składki, to skontaktuj się z koordynatorem ds. ubezpieczenia (dane kontaktowe u dołu strony). Poza wyznaczonymi terminami pozostaje Ci ubezpieczyć się prywatnie. Uwaga - doświadczeni studenci wiedzą jednak, że ubezpieczenie indywidualne kosztuje zazwyczaj kilka razy drożej niż grupowe (ubezpieczenie kosztujące 60zł w uczelni, kosztuje indywidualnie nawet 300zł).

Co to jest OWU?
„Ogólne warunki ubezpieczenia” (tzw. OWU) i "Tabela norm uszczerbku na zdrowiu" to dokumenty, które dokładnie określają zasady ubezpieczenia i np. procentową wysokość świadczenia w przypadku najpopularniejszych wypadków – znajdziecie je poniżej. Przeglądając OWU należy wyszukać informacje dotyczące opcji ubezpieczenia, która dotyczy uczelni (np. "podstawowa").

Z czym wiąże się wypełnienie deklaracji ubezpieczeniowej?
Wypełnienie deklaracji online jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba ubezpieczana 1. zobowiązuje się opłacić wybraną składkę, 2. zapoznała się z zasadami ubezpieczenia oraz ochrony danych osobowych firmy Interrisk, której przekazuje swoje dane (szczegóły do pobrania poniżej) 3. przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wypełnienia tej samej deklaracji kilka razy (np. z powodu błędu) - za prawidłową uznaje się ostatnią wysłaną wersję.

Galeria zdjęć

NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA NW 2022/2023

 • towarzystwo ubezpieczeniowe w tym roku to InterRisk S.A.
 • osoby, które opłaciły składkę są ubezpieczone od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami, wyjątki opisane są także w §3 i 5 OWU), 24h/dobę (także poza zajęciami czy praktykami)
 • Warianty ubezpieczenia (uwaga – pomimo inflacji udało się utrzymać składki na tym samym poziomie):
  Instytut Medyczny (specjalne warunki dla studentów studiów medycznych jak np. ekspozycja):
  • wariant rozszerzony (suma ubezpieczenia 100 000zł) – składka 110zł / rok czyli ok. 31 groszy / dzień
  • wariant podstawowy (suma ubezpieczenia 70 000zł) – składka 80zł / rok czyli ok. 22 grosze / dzień
 • Pozostałe instytuty (Instytut Nauk Społecznych, Instytut Techniczny, Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej)
  • wariant rozszerzony (suma ubezpieczenia 100 000zł) – składka 90zł / rok czyli ok. 25 groszy / dzień
  • wariant podstawowy (suma ubezpieczenia 70 000zł) – składka 60zł / rok czyli ok. 17 groszy / dzień
 • przykładowo w wariancie rozszerzonym przy jednorazowej składce 90zł / rok (110zł w Instytucie Medycznym ze względu na dodatkową ochronę: ekspozycja i OC) suma ubezpieczenia to aż 100 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował choćby np. 1% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 1% x 100 000zł = 1000zł)
 • nazwa opcji ubezpieczenia (dla obu wariantów): "Edu Plus Podstawowa" 
 • numer polisy (dokładniej: seria (litery) + nr polisy (cyfry))
 • EDU-A/P 138506 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka jednorazowa roczna 60zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 138507(dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka jednorazowa roczna 70zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 138509 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka jednorazowa roczna 90zł, suma ubezp. 100 000zł)
 • EDU-A/P 138510 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka jednorazowa roczna 100zł, suma ubezp. 100 000zł)
 • ubezpieczenie zapewnia świadczenie (odszkodowanie) np.:
  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku osoby ubezpieczonej
  • po uszkodzeniu ciała w następstwie wypadku, który nie spowodował trwałego uszczerbku, ale spowodował interwencję lekarską w placówce medycznej i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (np. SOR + dwie wizyty u lekarza rodzinnego) - świadczenie wyniesie 1% sumy ubezpieczenia
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
  • w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady oraz rozpoznania chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny)
  • z powodu nagłego zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
  • z tytułu zdiagnozowania sepsy
  • w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • z tytułu wstrząśnienia mózgu
  • w przypadku oparzeń i odmrożeń, pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby (począwszy od drugiego/trzeciego  dnia) 
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po ekspozycji czyli po narażeniu na zakażenie wirusem HIV lub WZW [tylko wariant dla Instytutu Medycznego]
  • w celu pokrycia kosztów leków po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego po wypadku
  • NA CZASIE: ubezpieczenie zapewnia wsparcie psychologiczne w ramach pakietu Hejt! Stop
 • sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odszkodowania znajdziesz w §5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU do pobrania poniżej), są to np.: przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czy uprawianie sportów i aktywności wysokiego ryzyka opisanych w §2 OWU (np. trekking/turystyka piesza poza szlakami w górach pow. 2500m n.p.m.)

MIAŁEŚ / MIAŁAŚ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ROKU AKAD. 2023/2024? 

Ubezpieczałaś/eś się na uczelni? Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej i ewentualnie imiennych faktur za leki itp. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj wymaga zaświadczenia lekarskiego lub wpisu w dokumentacji mówiącego o "zakończeniu leczenia". Należy także zadbać, aby zaświadczenie lub wpis zawierały informację w rodzaju "po wypadku wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu". Polecamy przejrzeć tzw. "sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odszkodowania" (info powyżej), gdyż dokumentacja wskazująca którąś z ww. sytuacji jest podstawą do odrzucenia wniosku o odszkodowanie.
 
II. Przygotuj wymagane dokumenty:
 • Dane polisy (opcja, seria i numer) - można je znaleźć powyżej
 • Nazwa i adres uczelni oraz własne dane osobowe (w tym Twój numer konta)
 • Dokumentacja medyczna (skany lub wyraźne zdjęcia).

III. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji wypełniając formularz online (POLECAMY)KLIKNIJ TUTAJ lub wklej link do przeglądarki https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Wskazówki techniczne:
 • zaznacz "szkoda na osobie" i "Szkoda NNW z polisy majątkowej / szkolnej" 
 • opcja ubezpieczenia dla obu wariantów to "EDU PLUS PODSTAWOWA" (patrz też wyżej)
 • numer polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w niniejszym tekście (nie pamiętasz ile płaciłaś/eś, zeknij na potwierdzenie, które otrzymałaś/eś ubezpieczając się lub zadzwoń na poniższy numer)
 • "Zgłaszający to zazwyczaj równocześnie "opiekun prawny, "osoba kontaktowa" i "poszkodowany" w jednej osobie (zaznaczenie tych opcji sprawi, że nie będziesz wypełniać swoich danych trzy razy, a tylko raz)
 • "Ubezpieczający" to uczelnia, dane kontaktowe znajdziesz np. w stopce strony głównej uczelni (regon, email, telefon, numer konta nie są wymagane)
 • w rubryce "rodzaj obrażeń" należy wpisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej
 • formularz nie wymaga załączania polisy.
 
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Promocji i Współpracy). 
bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975,
email: biurokarier(a)up-sanok.edu.pl
(a)=@

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję