NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE (ubezpieczenie 2019/2020)

 • towarzystwo ubezpieczeniowe to InterRisk S.A.
 • osoby, które opłaciły składkę są ubezpieczone od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami), 24h/dobę
 • w wariancie podstawowym przy składce 50zł (65zł w Instytucie Medycznym ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 50 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 50 000zł = 2500zł)
 • w wariancie rozszerzonym przy składce 85zł (100zł w Instytucie Medyczny ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 70 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 70 000zł = 3500zł)
 • opcja ubezpieczenia : "Podstawowa" (uwzględnia rozszerzenia na: D2 oparzenia, D3 odmrożenia, D4/5 pobyt w szpitalu, D10 koszty leczenia w Polsce)
 • seria (litery) i nr polisy (cyfry)
 • EDU-A/P 074392 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 50zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 074393 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 65zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 074396 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 85zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 074394 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 100zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • „Ogólne warunki ubezpieczenia” (tzw. OWU) to dokument, który dokładnie określa zasady ubezpieczenia i np. procentową wysokość świadczenia w przypadku najpopularniejszych wypadków – znajdziecie go poniżej
 • ubezpieczenie NW zapewnia odszkodowanie po wypadku, ale nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, czyli nie uprawnia do korzystania z usług np. dentysty. Takie ubezpieczenie powinien zagwarantować rodzic, pracodawca lub urząd pracy (ewentualnie w szczególnych wypadkach uczelnia - KLIKNIJ TUTAJ
 • ubezpieczenie nie zapewnia odskodowania w przypadku zdarzeń powstałych w następstwie lub w związku z:
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczoneg
 • uszkodzeniami ciała istniejącymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową
 • chorobą zawodową, choroba psychiczną;
 • wadami wrodzonymi i ich następstwami
 • wyczynowym uprawianiem sportu i udziałem w zawodach (nie dotyczy zajęć WF)
 • nawykowym zwichnięciem
 • Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS)
 • pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych
 • operacją wtórną
 • pandemią
 •  ubezpieczenie zapewnia np. świadczenia:
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
 • w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
 • z tytułu zdiagnozowania sepsy
 • w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady, nagłego zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
 • w przypadku oparzeń i odmrożeń
 
MIAŁEŚ / MIAŁAŚ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ROKU AKAD. 2019/ 2020? 
Ubezpieczałaś/eś się na uczelni? Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga zaświadczenia lekarskiego lub wpisu w dokumentacji mówiącego "o zakończeniu leczenia".
  
II. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji w wybrany sposób:
Wskazówki:
 • zaznacz "szkoda na osobie" i "NNW z ubezpieczenia szkolnego" (jeśli nie działa należy zaznaczyć "szkoda na osobie" i "NNW z polisy majątkowej")
 • opcja ubezpieczenia to "EDU PLUS PODSTAWOWA"
 • seria i nr polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w niniejszym tekście
 • w rubrykach "diagnoza" należy przepisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej.
 
III.Wymagane dokumenty:
 1. Dane polisy (opcja, seria i numer) - można je znaleźć powyżej
 2. Nazwa i adres uczelni oraz własne dane osobowe (w tym numer konta)
 3. Dokumentacja medyczna (najlepiej kserokopie, a w przypadku zgłoszenia online to skany lub wyraźne zdjęcia)
  
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Karier Promocji i Współpracy). bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975, email: biurokarier(a)pwsz-sanok.edu.pl

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję