Informacje ogólne

30.01.2018

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)

1. Informacje ogólne:

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – wprowadzono Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – WSZJK (zwany dalej Systemem), który obowiązuje na całej Uczelni. Wprowadzenie Systemu służy wspieraniu rozwoju poprzez wykorzystanie potencjału uczelni (kapitałowego, ludzkiego, ekonomicznego, informatycznego) do realizacji zadań przewidzianych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. Cele systemu:

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • poprawę ogólnej efektywności działania uczelni oraz efektywności poszczególnych procesów, poprzez monitorowanie,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom ciągłości działania uczelni (np. braku kadry dydaktycznej, niedostatecznej liczby kandydatów),
 • rozszerzenie zakresu autonomii uczelni, poprzez swobodę w kształtowaniu programów kształcenia dostosowanych do rynku pracy,
 • zapewnienie osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia określonych zgodnie z filozofią Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • kształtowanie wizerunku uczelni poprzez działania na rzecz osiągnięcia wysokich ocen np. z akredytacji lub w rankingach,
 • zmianę w kulturze organizacyjnej poprzez powszechną wśród pracowników orientację na jakość;
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,
 • zapewnienie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich,
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących.

Przestrzeganie opracowanych procedur i zasad kształcenia ma na celu zapewnienie powtarzalnych i jednolitych warunków umożliwiających uzyskanie właściwego wykształcenia, przez zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, realizującej nowoczesne programy nauczania w ramach planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia, a także przez działalność kół naukowych.

3. Schemat WSZJK

4. Podstawy prawne WSZJK:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 94/X/12 Senatu z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 24/IV/13 Senatu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale Senatu nr 94/X/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 27/II/14 Senatu z dnia 27 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 31/IV/15 Senatu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 2/I/16 Senatu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 30/IV/16 Senatu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uchwała nr 19/III/17 Senatu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

5. Skład Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 • Przewodniczący: dr inż Zygmunt Żmuda
 • Członek – nauczyciel akademicki: mgr Zofia Kielar
 • Członek – nauczyciel akademicki: mgr Aneta Mielnik
 • Członek – nauczyciel akademicki: mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka
 • Członek – nauczyciel akademicki: mgr Hubert Marek
 • Członek – nauczyciel akademicki: dr Katarzyna Serwatko
 • Członek – nauczyciel akademicki: dr Krzysztof Jakubowski
 • Członek – nauczyciel akademicki: mgr Andrzej Sroka
 • Członek – nauczyciel akademicki: dr Ryszard Dziekan
 • Członek – nauczyciel akademicki: dr Marian Szewczyk
 • Członek – nauczyciel akademicki: dr hab. Maria Kardis
 • Członek – student: Weronika Kolbuch
 • Członek – student: Maria Sobolak

PROCEDURY WSZJK:

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję