STUDIA PODYPLOMOWE

08.02.2018

STUDIA PODYPLOMOWE

wysokość opłat za studia podyplomowe - kliknij tutaj

TRYB I WARUNKI REKRUTACJI

Na studia podyplomowe mogą zostać zakwalifikowane osoby, które posiadają kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK (tj. wykształcenie wyższe – ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) oraz złożą komplet wymaganych dokumentów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie.

 

I ETAP REKRUTACJI

Rejestracja elektroniczna kandydata na studia podyplomowe:

  • kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane przez Uczelnię dane osobowe oraz dane teleadresowe oraz postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z elektronicznej rekrutacji;
  • kandydat obowiązany jest załączyć w elektronicznym systemie rekrutacyjnym:

- skan wszystkich posiadanych dyplomów ukończenia studiów,

- skany suplementów do dyplomów ukończenia studiów( tylko dla kierunków przygotowanie pedagogiczne, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).

 

II ETAP REKRUTACJI

Kwalifikacja przez Kierownika Studiów Podyplomowych kandydatów na studia. Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną odrzucone. Oznacza to, że kandydat, który nie załączy kompletu dokumentów w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

Kandydat na studia podyplomowe po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) kopię wraz z oryginałem na podstawie którego Uczelnia dokona poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem:

  • dyplomy ukończenia studiów wyższych
  • suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle)

TERMIN REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

  • od 1 CZERWCA 2024 do 30 WRZEŚNIA 2024 (informacja o uruchomieniu poszczególnych kierunków - po 3 PAŹDZIERNIKA 2024)

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję