NAJWAŻNIEJSZE CECHY UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021

 • towarzystwo ubezpieczeniowe w tym roku to InterRisk S.A.
 • osoby, które opłaciły składkę są ubezpieczone od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
 • ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie (poza terenami objętymi wojną lub walkami), 24h/dobę (także poza zajęciami czy praktykami)
 • w wariancie podstawowym przy składce 50zł (60zł w Instytucie Medycznym ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 50 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 50 000zł = 2500zł)
 • w wariancie rozszerzonym przy składce 80zł (90zł w Instytucie Medyczny ze względu na dodatkową ochronę) suma ubezpieczenia to 70 000zł (jest to tzw. 100% więc jeśli twój wypadek spowodował np. 5% uszczerbku na zdrowiu to otrzymasz 5% x 70 000zł = 3500zł) wariant rozszerzony posiada także szerszy katalog świadczeń powypadkowych (patrz niżej)
 • nazwa opcji ubezpieczenia (dla obu wariantów): "Edu Plus Podstawowa" 
 • numer polisy (dokładniej: seria (litery) + nr polisy (cyfry))
 • EDU-A/P 090654 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 50zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 090657 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 60zł, suma ubezp. 50 000zł)
 • EDU-A/P 090659 (dotyczy uczelni poza Instytutem Medycznym, składka 80zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • EDU-A/P 090660 (dotyczy tylko Instytutu Medycznego, składka 90zł, suma ubezp. 70 000zł)
 • ubezpieczenie zapewnia świadczenie (odszkodowanie) np.:
  • z tytułu trwałego uszerbku na zdrowiu w wyniku wypadku osoby ubezpieczonej
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)
  • w celu pokrycia kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  • z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady oraz rozpoznania chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy,
   wścieklizny)
  • z powodu nagłego zatrucia gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem
  • z tytułu zdiagnozowania sepsy
  • w przypadku śmierci rodzica osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • z tytułu wstrząśnienia mózgu
  • w przypadku oparzeń i odmrożeń, pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby (począwszy od drugiego dnia) 
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po wypadku
  • w celu pokrycia kosztów leczenia po ekspozycji [tylko wariant dla Instytutu Medycznego]
  • w celu pokrycia kosztów leków po wypadku [tylko wariant rozszerzony]
  • w celu pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego po wypadku [tylko wariant rozszerzony]
 • sytuacje, w których ubezpieczenie nie zapewnia odskodowania znajdziesz w §5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU do pobrania poniżej), jest to np. przebywanie pod wpływem wszelkiego alkoholu czy środków odurzających.

MIAŁEŚ / MIAŁAŚ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ROKU AKAD. 2020/2021? 

Ubezpieczałaś/eś się na uczelni? Oto co należy zrobić po kolei: 
 
I. O odszkodowanie należy starać się po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Pozwoli to na skompletowanie pełnej dokumentacji lekarskiej. Unikniesz wtedy sytuacji gdy po złożeniu wniosku o odszkodowanie wynikną jakieś komplikacje, a odszkodowanie zostało już wypłacone. Poza tym towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj wymaga zaświadczenia lekarskiego lub wpisu w dokumentacji mówiącego "o zakończeniu leczenia". Warto aby zaświadczenie lub wpis zawierały informacje o trwałym uszczerbku na zdrowiu po wypadku.
 
II. Przygotuj wymagane dokumenty:
 • Dane polisy (opcja, seria i numer) - można je znaleźć powyżej
 • Nazwa i adres uczelni oraz własne dane osobowe (w tym numer konta)
 • Dokumentacja medyczna (skany lub wyraźne zdjęcia).

III. Wniosek zgłasza się po skompletowaniu dokumentacji wypełniając formularz online (POLECAMY)KLIKNIJ TUTAJ lub wklej link do przeglądarki https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Wskazówki techniczne:
 • zaznacz "szkoda na osobie" i "Szkoda NNW z polisy majątkowej / szkolnej" 
 • opcja ubezpieczenia dla obu wariantów to "EDU PLUS PODSTAWOWA" (patrz też wyżej)
 • numer polisy zależy od opłaconej składki - znajdź wyżej w niniejszym tekście
 • "Zgłaszający to zazwyczaj równocześnie "opiekun prawny, "osoba kontaktowa" i "poszkodowany" w jednej osobie (zaznaczenie tych opcji sprawi, że nie będziesz wypełniać swoich danych trzy razy, a tylko raz)
 • "Ubezpieczający" to uczelnia, dane kontaktowe znadziesz np. w stopce strony głównej uczelni (regon, email, telefon, numer konta nie są wymagane)
 • w rubryce "rodzaj obrażeń" należy przepisać treść diagnozy z dokumentacji medycznej
 • formularz nie wymaga załączania polisy.
 
Koordynator ds. ubezpieczenia z upoważnienia Samorządu Studenckiego 
Marcin Owsiak (Pracownik Biura Karier Promocji i Współpracy). 
bud. A, pok. 113, tel. 13 46 55 975,
email: biurokarier(a)pwsz-sanok.edu.pl

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję