STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Rodzaje pomocy materialnej dla studentów:

1. Stypendium socjalne (więcej informacji - kliknij tutaj)

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej informacji - kliknij tutaj)

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (więcej informacji - kliknij tutaj)

4. Zapomoga losowa (więcej informacji - kliknij tutaj)

Regulamin świadczeń dla studentów - (kliknij tutaj)

Zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów UP im. Jana Grodka w Sanoku, stypendium socjalne i stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa semestr (dotyczy studentów VII semestru kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych) - stypendium jest przyznawane na semestr tj. październik 2019 - luty 2020.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium ministra oraz stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, nie może być nisza niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pózn. zm.). Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 1 051,70 zł.

Wysokość kwot przyznanych stypendiów socjalnych, stypendiów dla niepełnosprawnych, oraz stypendiów rektora, zostanie określona w terminie późniejszym po dokonaniu przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim podziału środków na poszczególne rodzaje świadczeń.

Miejsce składania wniosków:

Dział Toku Studiów, bud. A, pok. 107

Termin składania wniosków:

Od 2 października 2019 roku do 20 października 2019 roku

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek-piątek od 12.00 do 15.00

Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej (patrz poniżej), w sekretariatach Działu Toku Studiów oraz w miejscu składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję