STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Decyzje stypendialne gotowe do odbioru - informacja

Szanowni Studenci, 

dziś zostały Państwu udostępnione decyzje stypendialne. Aby dowiedzieć się, czy otrzymali Państwo wnioskowane stypendium, należy:

Zalogować się na swoje konto USOSweb

  1. W zakładce "Dla wszystkich" wybrać kategorię "Wnioski", a następnie "Lista pism administracyjnych"
  2. Nacisnąć "Odbierz" przy wybranej decyzji
  3. W polu "Wpisz kod autoryzacyjny" wprowadzić kod, który otrzymali Państwo na uczelnianej skrzynce pocztowej (tj. na poczcie z domeną ....@upsanok.onmicrosoft.com)
  4. To już wszystko! Po odebraniu decyzji status wniosku ulegnie zmianie na „Rozpatrzony (decyzja doręczona)”

Jeśli nie korzystałeś jeszcze ze skrzynki pocztowej w domenie uczelni - tutaj znajdziesz instrukcje: kliknij

Rodzaje świadczeń dla studentów:

1. Stypendium socjalne (więcej informacji - kliknij tutaj)

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych (więcej informacji - kliknij tutaj)

3. Stypendium rektora (więcej informacji - kliknij tutaj

4. Zapomoga (więcej informacji - kliknij tutaj

WAŻNE INFORMACJE:

Uwaga studenci - nastepuje zmiana formy składania wniosków! Wniosek należy uzupełnić w systemie USOSweb, wydrukować, podpisać i złożyć w DTS.

Więcej o USOSweb znajdziesz w zakładce: DLA STUDENTÓW / USOS

- Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w Dziale Toku Studiów nie będą podlegać rozpatrzeniu.

- Wnioski wydrukowane z USOSweb i podapisane można roku złożyć bezpośrednio w siedzibie Uczelni w zaklejonej, podpisanej kopercie do specjalnego pojemnika na dokumenty znajdującego się w budynku A przy ul. Mickiewicza 21, bezpośrednio do pokoju 106 A lub przesłać pocztą na adres Uczelni.

- W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem Działu Toku Studiów: (13) 4655956 - telefon dostępny w godzinach 13.00-14.30ekruczek@up-sanok.edu.pl  / Elzbieta.Kruczek@upsanok.onmicrosoft.com

- Szczegółowy wykaz dokumentów dostępny jest po kliknięciu na nazwę stypendium (powyżej – rodzaje świadczeń).

- Termin, na jaki przyznanwane jest stypendium: stypendium socjalne i stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki tj. październik 2023 – lipiec 2024, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa semestr (dotyczy studentów VII semestru kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych) - stypendium jest przyznawane na semestr tj. październik 2023 - luty 2024.

- Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium - nie więcej niż 1294,40 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Procedura krok po kroku:

1. Skompletuj dokumenty

2. Wypełnij elektroniczny wniosek

Wnioski o stypendia są dostępne w USOSweb. Instrukcje składania poszczególnych wniosków poprzez USOSweb znajdziesz poniżej:

- instrukcja - składanie wniosku o stypendium socjalne - kliknij tutaj

- instrukcja - składanie oświadczenia o dochodach - kliknij tutaj

- instrukcja - składanie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych - kliknij tutaj

- instrukcja - składanie wniosku o zapomogę - kliknij tutaj

- instrukcja - składanie wniosku o stypendium rektora - kliknij tutaj

3. Złoż wniosek w Dziale Toku Studiów

Wydrukuj, uzupełnij brakujące dane i podpisz wniosek. Możesz go złożyć w Dziale Toku Studiów osobiście (w pokoju 106, budynek A), wrzucić do skrzynki znajdującej się w budynku A przed pokojem 108 lub wysłać pocztą w regulaminowym terminie. Jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia, pracownik Działu Toku Studiów powiadomi Cię o konieczności uzupełnienia braków.

4. Odbierz decyzję

Informacja o przyznanym stypendium pojawi sie w systemie USOSweb. Na adres mailowy wskazany we wniosku otrzymasz informację o możłiwości odbioru decyzji administracyjnej. Przyznane stypendium zostanie przelane na konto, które zostało wskazane we wniosku.

Termin składania wniosków:

- stypendium rektora: od 15 września 2023 roku do 15 października 2023 roku

- stypendium socjalne: od 15 września 2023 roku do 15 października 2023 roku

- stypendium dla niepełnosprawnych: od 15 września 2023 roku do 15 października 2023 roku

- zapomoga: cały rok

Uwaga: W razie zmiany sytuacji materialnej bądż uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla niepełnosprawnych można składać poza terminem głównego nabory wskazanym powyżej.  W takich wypadkach stypendium może zostać przyznane tylko wówczas, jeśli w funduszu świadczeń zostaną wolne środki na stypendia.

Uwaga!!! - wnioski poprzez USOS-web można rejestrować do 15.10.2023 do godz. 23:59. 

Komplet dokumentów (o ile wniosek zarejestrowany został poprzez USOSweb w terminie) - donieść można na Uczelnię najpóźniej do 18.10.2023 r. - wrzucić do skrzynki na dokumenty stypendialne, w budynku A, przed pokojem 107 - na wprost od wejścia do budynku.

Wnioski doniesione po terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania!

Pliki do pobrania: 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję