Informacja dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2023 roku rozpoczynają studia

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Uroczystość odbędzie się w dniu 03.10.2023 r. (wtorek) o godz. 10:30 w Auli CSD ul. Mickiewicza 21. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Ślubowanie akademickie

W terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, czyli do 14.10.2023 należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie (zakładka MÓJ USOSWEB/OŚWIADCZENIA). Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów. 

Legitymacje studenckie

Wszystkie osoby przyjęte na I rok studiów mają prawo do legitymacji studenckiej. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) wydawana jest na wniosek studenta, za odpłatnością. Opłata za ELS wynosi 22 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196 prowadzony w PKO. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć niezwłocznie do sekretariatu uczelni, najpóźniej do 30.09.2023 r. . Czas oczekiwania na wydanie ELS wynosi około 14 dni.

Dodatkowo studenci posiadający ELS mają bezpłatny dostęp do mLegitymacji studenckiej w aplikacji mObywatel.

Legitymacja studencka jest dokumentem potwierdzającym status studenta i prawo jej posiadania przysługuje do dnia zakończenia studiów. Jej ważność potwierdzana jest co semestr. Dodatkowo legitymacja:

  • upoważnia do zniżek przy przejazdach środkami transportu publicznego (do ukończenia 26 roku życia);
  • daje możliwość korzystania z systemu e-Druk funkcjonującego w Uczelni Państwowej oraz innych urządzeń technicznych
  • warunkiem korzystania z biblioteki Uczelni jest posiadanie legitymacji studenckiej.

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (na kierunkach, na których jest wymagane) należy złożyć w Dziale Toku Studiów najpóźniej do 30.09.2023 r. Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.

System USOSWeb

https://usosweb.up-sanok.edu.pl

Informacje o pierwszym logowaniu (kliknij link): komunikat - Dokumenty - USOSweb (up-sanok.edu.pl)

Instrukcje i inne ważne informacje o USOS: USOS / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Poczta elektroniczna UP

Do wysyłania e-maili w indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie UP. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie UP. Informacje o swoim adresie mailowym znaleść można również w swoim USOSweb.

Pełny adres składa się z imienia i nazwiska oraz domeny uczelnianej, przykładowo dla osoby Adam Nowak adres będzie wyglądał następująco: Adam.Nowak@upsanok.onmicrosoft.com

Pełny dostęp do swoich adresów mailowych, a tym samym do logowania do USOSweb studenci I roku uzyskają od 1.10.2023 r.

MS TEAMS

W przypadku realizacji zajęć zdalnie, zajęcia będą realizowane na Platformie Teams: Dane do logowania są takie same jak do poczty UP.

Harmonogram roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

 

Plan zajęć

Plany zajęć 2023/2024 / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Podział na grupy

Sprawdź w USOSweb

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP (termin uzupełniający - dla osób, które nie odbyły szkolenia w podstawowym terminie) odbędzie się online 27.10.2023 r. w godzinach 16.00 – 19.00 poprzez platformę MS Teams. Aby uczestniczyć w szkoleniu nie trzeba mieć konta na platformie, wystarczy wejść poprzez link, który zostanie wysłany poprzez USOSmail na uczelniane konto pocztowe studenta

Szkolenie Biblioteczne

Każdy student ma obowiązek odbyć szkolenie biblioteczne. Informacja dotycząca szkoleń podana będzie na stronie biblioteki:

Biblioteka / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Regulamin studiów

Regulamin dostępny na stronie internetowej UP:

Dokumenty regulujące tok studiów / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i dla niektórych kategorii cudzoziemców. Wysokość opłat za studia niestacjonarne, podyplomowe i inne formy kształcenia w Uczelni Państwowej w Sanoku określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni. Informacje dostępne w zakładce: 

Opłaty / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: 

Stypendia / Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (up-sanok.edu.pl)

Obserwuj nas na:

Uczelnia Państwowa w Sanoku | Sanok | Facebook

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję