PROGRAM ERASMUS+ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (studentów, nauczycieli akademickich i pracowników niedydaktycznych)

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Konsultacje mogą mieć formę osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub spotkania online. 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych rozmów pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona internetowa.

Przypominamy także o możliwości wypełnienia deklaracji zainteresowania programem - szczegóły TUTAJPodstawowe zasady

Ogólne zasady mobilności osób z orzeczoną niepełnosprawnością i osób sprawnych są takie same i znajdziesz je w odrębnych zakładkach. Zgodnie z nimi studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki, nauczyciele akademiccy w celu prowadzenia zajęć i na szkolenia, obowiązują te same terminy wyjazdów, podstawowe stawki stypendiów itd.

Osoby niepełnosprawne (szczególnie z problemami ruchowymi, ze wzrokiem, słuchem itp.) mają jednak możliwość wnioskowania do uczelni o dodatkową pomoc w postaci np. środków finansowych na swoje wyjazdy. Każdy wniosek o specjalne dofinansowanie będzie rozpatrywany przez uczelnię indywidualnie i musi być zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Dodatkowe środki finansowe powinny posłużyć na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł.

Przykładowe sytuacje wymagające wsparcia

a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).

b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) będą rozliczane jako koszty rzeczywiste (czyli na podstawie dowodów finansowych). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu / podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);

f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria może wymagać udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

POLECAMY STRONY INTERNETOWE NT. PROGRAMU ERASMUS+ 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję