PROGRAM ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Konsultacje mogą mieć formę osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub spotkania online. 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych rozmów pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona internetowa.

Przypominamy także o możliwości wypełnienia deklaracji zainteresowania programem - szczegóły TUTAJ

 

Adresaci programu

Oferta międzynarodowych mobilności fizycznych (czyli wyjazdów) oraz mobilności wirtualnych (czyli aktywności online) skierowana jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników UP w Sanoku (bez względu na rodzaj umowy).

Rodzaje mobilności fizycznych (wyjazdów) i mobilności wirtualnych pracowników niedydaktycznych

 • udział w szkoleniu  w ciągu kilku dni

Miejsca mobilności

 • firmy / instytucje (w tym uczelnie partnerskie) / organizacje (strony internetowe z ofertami szkoleń TUTAJ)

Wysokości stypendiów dla pracowników niedydaktycznych

Dofinansowanie wyjazdu różni się w zależności od:

 • kraju, do którego planowany jest wyjazd
 • miejscowości docelowej (odległość od Sanoka) wg oficjalnego kalkulatora Erasmus+ (LINK)
 • długości wyjazdu (przy długich wyjazdach dzienna stawka podstawowa jest pomniejszana)

W celu dokładnego wyliczenia potencjalnego stypendium najlepiej zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji

 • wniosek o wyjazd zagraniczny (aktualna wersja formularza)
 • zgoda instytucji przyjmującej na przyjazd w terminie i charakterze zgodnym z wnioskiem (np. zaproszenie lub mobility agreement)

Dodatkowe informacje

Zasady dotyczące celowości ww. mobilności to:

 • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;
 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
 • głównym celem wyjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;
 • szkolenie musi mieć konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, z którego wynika dokładnie, jakie kompetencje pracownika zostaną rozwinięte.
Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy i odbywa się w formie przelewu bankowego przed rozpoczęciem mobilności Erasmus+ lub na jej początku.

W celu zwiększenia liczby pracowników, którzy korzystają z programu oraz poszerzenia grona partnerów:

 • każdemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie tylko jednego wyjazdu w semestrze
 • dofinansowanie może otrzymać maksymalnie trzech pracowników wyjeżdżających do tego samego miasta w tym samym terminie (kolejność wg list rankingowych), w wyjątkowych sytuacjach wynikających np. z działalności naukowej dopuszcza się możliwość dofinansowania czterech osób za zgodą rektora uczelni,
 • dofinansowania nie otrzymają pracownicy, którzy wnioskują o wyjazd do organizacji, w której wcześniej przebywali w ramach Erasmus+.

Etapy mobilności (od pomysłu do rozliczenia)

1. Wniosek pracownika o wyjazd w celu udziału w szkoleniu (wraz z załacznikami wymaganymi w danej turze kwalifikacji)

2. Zatwierdzenie planu mobilności zagranicznej i porozumienia "staff mobility for teaching/training mobility agreement". 

W dokumencie tym organizacja zagraniczna, pracownik UP w Sanoku i nasza uczelnia potwierdzają, że termin i plan wizyty odpowiada wszystkim trzem stronom. Dokument ten jest obowiązkowym załącznikiem do umowy finansowej pomiędzy Uczelnią a pracownikiem.

3. Ocena formalna i szczegółowa wniosków o wyjazdy podczas posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Kryteria oceny szczegółowej:

a. liczba odbytych wyjazdów w ramach programu (im mniej, tym więcej punktów)

b. charakter zatrudnienia i działalność na rzecz programu (zatrudnienie na pełny etat, staż pracy, przeprowadzenie zajęć z elementami języka obcego dla studentów z zagranicy, organizacja szkoleń dla gości z zagranicy)

c. kolejność zgłoszeń (tylko w przypadku wniosków z tą samą liczbą punktów)

4. Ogłoszenie listy rankingowej (lista wniosków ułożona wg liczby punktów) 

5. Ogłoszenie tzw. kwalifikacji ostatecznej czyli informacji ile osób z listy rankingowej otrzymuje dofinansowanie wyjazdu (istnieje możliwość wyjazdu bez dofinansowania). Wynika to z zestawienia kosztów poszczególnych wyjazdów, kwoty przyznanej na mobilności przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i uczelnianych Zasad podzału środków (tzw. zasad finansowania).

6. Osoby zakwalifikowane podpisują umowę finansową z uczelnią oraz mogą otrzymać polecenie wyjazdu służbowego (należy zgłosić się do Działu Kadrowo-Płacowego). 

Dopiero te dokumenty są ostatecznym skierowaniem pracownika na wyjazd w ramach Erasmus+ i usprawiedliwiają nieobecność w pracy.

7. Przelew stypendium na konto walutowe (EUR) pracownika (najpóżniej do dnia potwierdzenia obecności w organizacji zagranicznej).

8. Następuje mobilność pracownika (wyjazd).

9. Po zakończeniu mobilności pracownik:

a. wypełnia ankietę online nt. wyjazdu (link zostanie przesłany w emailu)

b. dostarcza do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+  dokument potwierdzający pobyt za granicą (we wcześniej ustalonej formie) oraz dokumentację zdjęciową z wyjazdu

c. dostarcza do Działu Kadrowo-Płacowego polecenie wyjazdu służbowego podpisane przez organizację zagraniczną

d. upowszechnia rezultaty wyjazdy w środowisku akademickim.

10. Na podstawie czterech powyższych wyjazd można uznać za zakończony i rozliczony.

 

POLECAMY

STRONY INTERNETOWE NT. PROGRAMU ERASMUS 

PORADNIK "ESN" nt. ERASMUS+

OFICJALNĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ ERASMUS+ 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję