PROGRAM ERASMUS+ DLA PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Polecamy przed wizytą przejrzeć oficjalną stronę programu www.erasmusplus.org.pl oraz gablotkę w bud. A na piętrze Sali Konferencyjnej (ułatwi to rozmowę).

 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych spotkań pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona oraz tablica ogłoszeń.

 

 

FAQ czyli NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Jakie możliwości wyjazdu zagranicznego mają pracownicy niedydaktyczni UP im. Jana Grodka w Sanoku?

Pracownicy niedydaktyczni mogą wyjechać w celu odbycia szkolenia w zagranicznej uczelni/instytucji/firmie w krajach uczestniczących w programie. Są to zazwyczaj wyjazdy kilkudniowe.

Lista uczelni partnerskich - KLIKNIJ TUTAJ

Strony z ofertami - KLIKNIJ TUTAJ

Trwa przyjmowanie wniosków o wyjazdy zagraniczne (terminy w "kalendarzu działań") zapraszamy więc do biura.

  

Jaka jest wysokość stypendium?

Dofinansowanie wyjazdu różni się w zależności od:

- kraju, do którego planowany jest wyjazd

- miejscowości docelowej (odległość od Sanoka)

- długości wyjazdu (przy długich wyjazdach dzienna stawka podstawowa jest pomniejszana)

U dołu strony zamieszczono tabelę stawek, która pokazuje jak powyższe elementy wpływają na wysokość stypendium w programie. 

Stawki w tabeli są co roku podobne, więc jeśli na stronie nie ma aktualnych danych można posiłkować się tymi z roku poprzedniego. 

 

Czy istnieją jakieś ograniczenia lub specjalne wytyczne dotyczące wyjazdów pracowników niedydaktycznych?

Podstawowe zasady wspomnianych mobilności to:

  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
  • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;
  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;
 

Jakie są kolejne etapy mobilności (od pomysłu do powrotu z zagranicy)?

1. Wniosek pracownika o wyjazd w celu realizacji szkolenia (formularz dostępny w Biurze Karier Promocji i Współpracy UP im. Jana Grodka w Sanoku)

2. Opracowanie wraz z pracownikami biura planu wizyty zagranicznej i porozumienia "staff mobility for teaching/training mobility agreement". 

W dokumencie tym organizacja zagraniczna, pracownik UP w Sanoku i nasza uczelnia potwierdzają, że termin i plan wizyty odpowiada wszystkim trzem stronom.

3. Test kompetencji językowych pracownika (nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik rezygnuje z testu lub przedstawia odpowiedni certyfikat)

4. Ocena formalna i szczegółowa wniosków o wyjazdy podczas posiedzenia Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Kryteria oceny szczegółowej:

a. znajomość języka, w którym odbywa się większość zajęć  

b. znajomość języka urzędowego w kraju, do którego ma odbyć się wyjazd 

c. liczba odbytych wyjazdów w ramach programu (im mniej, tym więcej punktów)

d. charakter zatrudnienia (np. zatrudnienie „w podstawowym miejscu pracy”, przynależność do minimum kadrowego)

5. Ogłoszenie listy rankingowej (lista wniosków ułożona wg ilości punktów) 

6. Ogłoszenie tzw. kwalifikacji ostatecznej czyli informacji ile osób z listy rankingowej otrzymuje dofinansowanie wyjazdu. Wynika to z zestawienia kosztów poszczególnych wyjazdów i kwoty przyznanej na mobilności przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

7. Osoby zakwalifikowane podpisują umowę finansową z uczelnią oraz otrzymują polecenie wyjazdu służbowego (należy zgłosić się do Działu Kadrowo-Płacowego). 

Dopiero te dokumenty są ostatecznym skierowaniem pracownika na wyjazd w ramach Erasmus+ i usprawiedliwiają nieobecność w pracy.

8. Przelew stypendium na konto walutowe (EUR) pracownika.

9. Następuje mobilność pracownika (wyjazd)

10. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego pracownik:

a. wypełnia ankietę online nt wyjazdu (link zostanie przesłany w email)

b. dostarcza do BKPW dokument potwierdzający pobyt za granicą (we wcześniej ustalonej formie)

c. dostarcza do Działu Kadrowo-Płacowego polecenie wyjazdu służbowego podpisane przez organizację zagraniczną

11. Na podstawie trzech powyższych wyjazd można uznać za zakończony i rozliczony.

 

Od czego zacząć, aby wyjechać za granicę w ramach "Erasmusa"?

Na początek proszę skontaktować się z naszym biurem i wypełnić wstępną deklarację (www.pwsz-sanok.edu.pl/erasmus-deklaracja). Kolejne etapy omówimy już odrębnie i udzielimy praktycznych wskazówek co należy zrobić.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję