PROGRAM ERASMUS+ DLA STUDENTÓW

PROGRAM ERASMUS+ DLA STUDENTÓW


Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Polecamy przed wizytą przejrzeć oficjalną stronę programu www.erasmusplus.org.pl oraz gablotkę w bud. A (ułatwi to rozmowę).

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych spotkań pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona oraz tablica ogłoszeń.


Adresaci programu

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ skierowana jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników UP im. Jana Grodka w Sanoku.

Rodzaje wyjazdów zagranicznych:

  • studenci – studia (na 1 lub 2 semestry) i/lub praktyki (min. 2 miesiące)
  • absolwenci – staże absolwenckie (wniosek i umowa dotyczące stażu absolwenckiego muszą bezwzględnie zostać podpisane przed obroną)

Miejsca wyjazdu

  • studia – lista uczelni partnerskich na: https://up-sanok.edu.pl/erasmus/partnerzy-erasmus
  • praktyki i staże absolwenckie – 28 państw Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Wysokości stypendiów:

Szczegółowa tabela stawek stypendiów - do pobrania u dołu strony.

Wsparcie językowe online:

Stypendyści programu mają możliwość z korzystania z bezpłatnych kursów językowych online (tzw. OLS - Online Linguistic Support). Szczegółowe informacje na ten temat oraz instrukcja wypełaniania testów i korzystania z kursów znajdują się na stronie https://erasmusplusols.eu/pl/multimedia/ 

Dodatkowe informacje

Kapitał mobilności każdego studenta wynosi 12 miesięcy, tzn. wszystkie wyjazdy zagraniczne studenta w ramach Erasmus+ (studia i/lub praktyka studencka i/lub staż absolwencki) nie mogą przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów, tj. studiów licencjackich/inżynierskich lub studiów magisterskich.

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy on-line (w ramach OLS) przed wyjazdem i po powrocie. Wynik testu równoważny lub niższy niż B1 daje możliwość dodatkowego dokształcenia (darmowy kurs językowy online).

Przed wyjazdem student zobowiązany jest dopełnić wszystkich wymaganych formalności w ustalonym przez uczelnię terminie.

Do Biura Karier Promocji i Współpracy (bud. A, pok.113) należy dostarczyć komplet następujących dokumentów:

1. Wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ (wniosek najlepiej wypełnić już w biurze)

2. Acceptance letter z uczelni/organizacji przyjmującej.

Nasza uczelnia wysyła do uczelni/instytucji przyjmującej wstępną nominację studenta na wyjazd Erasmus+. Na jej podstawie uczelnia/organizacja przyjmująca wysyła Acceptance letter dla studenta i rozpoczynają się przygotowania Learning Agreement.

3. Learning Agreement czyli Porozumienie o programie studiów/praktyki/stażu absolwenckiego Erasmus+

Porozumienie o programie studiów - dokument powinien zawierać wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej oraz wykaz przedmiotów uznanych przez uczelnie wysyłającą.

Porozumienie o programie praktyki/stażu absolwenckiego - dokument powinien zawierać plan działań na cały okres pobytu na praktyce/stażu Erasmus+ i będzie załączony do umowy na realizację praktyki Erasmus+.

Wszelkie zmiany wprowadzane do LA możliwe są jedynie za wiedzą i zgodą wszystkich stron i wymagają formy pisemnej.

4. Kopia karty EKUZ (europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego)

5. Numer konta bankowego w EUR lub konta w PLN (pracownik poinformuje o zalecanej walucie)

Należy dostarczyć kserokopię strony, na której widoczna jest imię i nazwisko właściela, numer i waluta konta, tzw. SWIFT oraz nazwa banku. Student powinien być właścicielem / współwłaścicielem konta.

6. Kopia zatwierdzonego wniosku o indywidualną organizację zajęć (w przypadku wyjazdów na studia), kopia zatwierdzonego wniosku o indywidualną organizację praktyki (w przypadku wyjazdów na praktyki), kopia zatwierdzonego wniosku o przedłużenie sesji egzaminacyjnej (w przypadku wyjazdów na studia i praktyki)

7. Osoby wyjeżdżające na staż absolwencki - kopia dyplomu (należy dostarczyć po obronie).

UWAGA - Biuro Karier Promocji i Współpracy pomaga przygotować wszystkie dokumenty dotyczące mobilności Erasmus+


Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i odbywa się w formie przelewu bankowego przed rozpoczęciem mobilności Erasmus+ lub na jej początku (w indywidualnych wypadkach).

Po zakończeniu mobilności Erasmus+ stypendysta ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu, tj. dostarczyć do Biura Karier Promocji i Współpracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu mobilności:

  • Learning Agreement After Mobility wraz z faktycznymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz z podpisem i pieczątką instytucji przyjmującej,
  • wynik drugiego testu językowego on-line,
  • wypełnioną ankietę stypendysty Erasmusa+ - ankieta wypełniana on-line; ankieta przesyłana jest uczestnikom indywidualnie.

POLECAMY STRONY INTERNETOWE NT. PROGRAMU ERASMUS 

a także "PRZEWODNIK FINANSOWY STUDENTÓW ERASMUSA" (do pobrania poniżej)

oraz PORADNIK "ESN" nt. ERASMUS+  KLIKNIJ TUTAJ

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję