PROGRAM ERASMUS+ DLA STUDENTÓW

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Konsultacje mogą mieć formę osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub spotkania online. 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych rozmów pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona internetowa.

Przypominamy także o możliwości wypełnienia deklaracji zainteresowania programem - szczegóły TUTAJ


Adresaci programu

Oferta międzynarodowych mobilności fizycznych (czyli wyjazdów) oraz mobilności wirtualnych (czyli aktywności online) skierowana jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników UP w Sanoku (bez względu na rodzaj umowy).

Rodzaje i czas studenckich mobilności fizycznych (wyjazdów) i mobilności wirtualnych

  • studia jeden lub dwa semestry
  • praktyki min. 2 miesiące (w pewnych przypadkach min. 5 dni)
  • staże absolwenckie min. 2 miesiące (w pewnych przypadkach min. 5 dni) / uwaga - wniosek i umowa dotyczące stażu muszą zostać podpisane przed obroną

Miejsca mobilności

  • studia – lista uczelni partnerskich TUTAJ
  • praktyki i staże absolwenckie – firmy / instytucje / organizacje (strony internetowe z ofertami praktyk i staży TUTAJ)

Wysokości stypendiów studenckich

Na dofinansowanie ma wpływ kilka czynników (m.in. kraj docelowy). W celu dokładnego wyliczenia potencjalnego stypendium najlepiej zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Wsparcie językowe online (OLS):

Stypendyści programu mają możliwość z korzystania z bezpłatnych kursów językowych online (tzw. OLS - Online Linguistic Support). Szczegółowe informacje na ten temat oraz instrukcja wypełniania testów i korzystania z kursów już wkrótce na stronie Erasmus Academy.

Dodatkowe informacje

Karta Studenta Erasmusa to zestawienie praw i obowiązków stypendysty, które obowiązuje w każdej uczelni prowadzącej program. Znaleźć je można TUTAJ oraz pobrać u dołu strony.

Kapitał mobilności każdego studenta wynosi 12 miesięcy, tzn. wszystkie wyjazdy zagraniczne studenta w ramach Erasmus+ (studia i/lub praktyka studencka i/lub staż absolwencki) nie mogą przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów, tj. studiów licencjackich/inżynierskich lub studiów magisterskich.

Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i odbywa się w formie przelewu bankowego przed rozpoczęciem mobilności Erasmus+ lub na jej początku (w indywidualnych wypadkach).

Stypendysta zobowiązany jest dopełnić wszystkich wymaganych formalności w ustalonym przez uczelnię terminie.

Przed wyjazdem w odpowiednim terminie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (bud. A, pok.113) musi trafić komplet następujących dokumentów:

1. Wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ 

2. Acceptance letter z uczelni/organizacji przyjmującej.

Nasza uczelnia wysyła do uczelni/instytucji przyjmującej wstępną nominację studenta na wyjazd Erasmus+. Na jej podstawie uczelnia/organizacja przyjmująca wysyła Acceptance letter dla studenta i rozpoczynają się przygotowania Learning Agreement.

3. Learning Agreement czyli Porozumienie o programie studiów/praktyki/stażu absolwenckiego Erasmus+

Porozumienie o programie studiów - dokument powinien zawierać wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej oraz wykaz przedmiotów uznanych przez uczelnie wysyłającą.

Porozumienie o programie praktyki/stażu absolwenckiego - dokument powinien zawierać plan działań na cały okres pobytu na praktyce/stażu Erasmus+ i będzie załączony do umowy na realizację praktyki Erasmus+.

Wszelkie zmiany wprowadzane do learning agreement możliwe są jedynie za wiedzą i zgodą wszystkich stron.

4. Kopia karty EKUZ (europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego) oraz innych wymaganych polis ubezpieczeniowych

5. Numer konta bankowego studenta w EUR (w formacie IBAN), SWIFT i nazwa banku

6. Kopia zatwierdzonego wniosku o indywidualną organizację zajęć (w przypadku wyjazdów na studia), kopia zatwierdzonego wniosku o indywidualną organizację praktyki (w przypadku wyjazdów na praktyki), kopia zatwierdzonego wniosku o przedłużenie sesji egzaminacyjnej (w przypadku wyjazdów na studia i praktyki)

7. Osoby wyjeżdżające na staż absolwencki - kopia dyplomu (należy dostarczyć po obronie).

8. Wynik testu językowego on-line (w ramach OLS).

Po zakończeniu mobilności Erasmus+ stypendysta ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu, tj. do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu mobilności powinny trafić:

1. Learning Agreement After Mobility (w przypadku studiów w formie online) wraz z faktycznymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz w przypadku praktyk i staży z podpisem i pieczątką instytucji przyjmującej

2. wynik drugiego testu językowego on-line (OLS)

3. wypełniona on-line ankieta stypendysty Erasmusa+ (ankieta przesyłana jest uczestnikom indywidualnie)

4. dokumentacja zdjęciowa z wyjazdu.

UWAGA: Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ pomaga przygotować wszystkie dokumenty dotyczące mobilności Erasmus+ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

POLECAMY

STRONY INTERNETOWE NT. PROGRAMU ERASMUS 

PORADNIK "ESN" nt. ERASMUS+

OFICJALNĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ ERASMUS+ 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję