Informacje o praktykach

25.01.2018

Praktyki zawodowe w UP im. Jana Grodka w Sanoku stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczaniu.
Zaliczenie praktyk zawodowych warunkuje dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zasady i formę odbywania praktyk ustalają poszczególne Instytuty/Zakłady UP im. Jana Grodka w Sanoku.
Podstawa prawna to: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018. poz.1861) oraz dla kierunków nauczycielskich Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 04. Nr 207, poz. 2110 z późn. zm.)
 
Plany ramowe praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach przewidują:
  
I. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26 +, STACJONARNY
 
1. Praktyka w wymiarze 480 godz. (lata 2017/2018 oraz 2018/2019), 960 godz. (rocznik 2019/2020) realizowana w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno-usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia. Miejsce realizacji - Sanok, okolice lub w miejsce zamieszkania studenta.
Praktyki realizowane są następująco (dla roczników 2017/2018  oraz 2018/2019):
 1. na II semestrze praktyka 4-tygodniowa (160 godz.) – luty - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka 4-tygodniowa (160 godz.) – luty - sierpień,
 3. na VI semestrze praktyka 4-tygodniowa (160 godz.) – luty - sierpień.
 Praktyki realizowane są następująco (dla roczników 2019/2020 oraz 2020/2021): 
 1. na II semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień,
 3. na VI semestrze praktyka 8-tygodniowa (320 godz.) – luty - sierpień.

II. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26 +, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 480 godz. realizowana w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno-usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia. Miejsce realizacji - Sanok, okolice lub miejsce zamieszkania studenta.

Praktyki realizowane są następująco:
 1. na I semestrze praktyka 160 godz. – październk - styczeń,
 2. na II semestrze praktyka 160 godz. – luty - sierpień,
 3. na III semestrze praktyka 160 godz. – październik - styczeń.

III.  PIELĘGNIARSTWO - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26 +, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 1200 godz. realizowana w SP ZOZ, SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych, Leska, itp.    
Praktyki realizowane są następująco :
I ROK 
 1. 120 godz.  praktyka z podstaw pielęgniarstwa – II sem.
II ROK
 1. 80 godz.  praktyka z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego – III sem.
 2. 40 godz. – praktyka z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego – III sem.
 3. 160 godz. – praktyka z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego – IV sem.
 4. 160 godz. – praktyka z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego – IV sem.
 5. 40 godz. – pielęgniarstwo opieki długoterminowej – IV sem.

III ROK

 1. 40 godz. praktyka z opieki paliatywnej – V sem.
 2. 160 godz. – praktyka z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego – V sem.  
 3. 80 godz. – praktyka z anestezjologii i pielęgniarstwaeniu życia – V sem.
 4. 80 godz. – praktyka z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego – VI sem.
 5. 80 godz. – praktyka z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego – VI sem. 
 6. 160 godz. – praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej – VI.        
IV. PIELĘGNIARSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26 +, STACJONARNY 
1. Praktyka w wymiarze 200 godz. realizowana w SP ZOZ, SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa, Ustrzyk Dolnych, Leska, itp.
Praktyki realizowane są następująco:
II ROK
 1. 20 godz. praktyka z zarzadzania w pielęgniarstwie – III sem.
 2. 20 godz. – praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej – III sem.
 3. 40 godz. – praktyka z edukacji terapeutycznej w wybranych chorobach przewlekłych – IV sem.
 4. 40 godz. – praktyka z opieki onkologicznej – IV sem.
 5. 40 godz. – praktyka z wentylacji mechanicznej długoterminowej w opiece stacjonarnej i domowej – IV sem.
 6. 40 godz. – praktyka z pracowni endoskopowej – IV sem.
 
V. RATOWNICTWO MEDYCZNE - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26+,STACJONARNY 
 
1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Zespole Ratownictwa Medycznego, w oddziałach szpitalnych, w Państwowej Straży Pożarnej, na obozach sprawnościowych.

Praktyki realizowane sa następująco :
I ROK
 1. praktyka szpitalna – 134 godz. w tym: 84 godz. wakacyjna + 50 godz. śródroczna – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – II sem.
 2. praktyka wakacyjna u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – 84 godz. – realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego – II sem.
 3. praktyka wakacyjna w OIT – 82 godz. – realizowana w szpitalu – II sem.
 
II ROK
 1. na III semestrze praktyki śródroczne – 260 godz., w tym: 60 godz. – oddział chirurgii, 50 godz. – oddział wewnętrzny, 50 godz. – oddział kardiologii, 50 godz. – oddział pediatrii, 50 godz. – zespół ratownctwa medycznego.
 2. na IV semestrze praktyka szpitalna wakacyjna – 84 godz. – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 3. na IV semestrze praktyka wakacyjna – 84 godz. u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego – realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 4. na IV semestrze praktyka wakacyjna w OIT – 82 godz. – realizowana  w Szpitalu,
 5. na IV semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 
III ROK
 1. na V semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – oddział neurologii
 2. na VI semestrze praktyka śródroczna – 50 godz. – oddział ortopedyczno-urazowy.

VI. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 520 godz. (lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), 960 godz. (rocznik 2019/2020) realizowana w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach na rzecz rolnictwa i leśnictwa, Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.  
  
Praktyki realizowane są następująco (dla roczników 2017/2018, 2018/2019):
 1. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna – 4 tygodniowa (160 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tyg. (80) godz.) w leśnictwie  – lipiec - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka produkcyjna – 3 tygodniowa (120 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz. ) w rolnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) w leśnictwie –  lipiec - sierpień realizowana jak w punkcie 1.
 3. na VI semestrze praktyka produkcyjna – 4 tygodniowa (160 godz.) – w tym: 2 tyg.(80 godz.) w rolnictwie, 1 tydzień (40 godz.) w leśnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) w szkółkarstwie leśnym – lipiec - sierpień  realizowana jak w punkcie 1.
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa – 2 tygodniowa (80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej – lipiec/sierpień.
Praktyki realizowane są następująco (dla roczników 2019/2020 oraz 2020/2021):
 1. na II semestrze praktyka produkcyjna – 160 godz. w tym: 80 godz. w rolnictwie oraz 80 godz. w leśnictwie  lipiec - sierpień – realizowana jak w punkcie 1.
 2. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna – 160 godz. w tym: 80 godz. w rolnictwie oraz 80 godz. w leśnictwie – lipiec - sierpień,
 3. na IV semestrze praktyka produkcyjna w leśnictwie lub rolnictwe – 200 godz. –  luty - sierpień 
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna – 200 godz. – co najmniej 1 tydzień (40 godz.) praktyki w rolnictwie lub leśnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) w szkółkarstwie leśnym – luty - sierpień.
 5. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa  160 godz. – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej – lipiec - sierpień,
 6. na VII semestrze kompleksowa praktyka inżynierska – 80 godz.. 
  

VII. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 560 godz. (dla rocznika 2018/2019 ), 480 godz. (dla rocznika 2019/2020) realizowana w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach działajacych na rzecz rolnictwa i leśnictwa, Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź za granicą.    
Praktyki realizowane są następująco (dla rocznika 2018/2019):
 1. na I semestrze praktyka produkcyjna 4-tygodniowa (160 godz.) w tym: 2 tygodnie (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tygodnie (80 godz.) w leśnictwie – październik - styczeń,
 2. na II semestrze praktyka 4-tygodniowa (160 godz.) w tym: 2 tygodnie (80 godz.) w instytucjach związanych z rolnictwem oraz 2 tygodnie (80 godz.) w instytucjach związanych z leśnictwem – lipiec - sierpień,
 3. na III semestrze praktyka produkcyjna 4-tygodniowa (160 godz.) – w tym: 2 tygodnie (80 godz.) w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz 2 tygodnie (80 godz.) w jednostkach Agencji Restrukturyzacji i Modernzacji Rolnictwa – październik - styczeń.
 4. na IV semestrze praktyka dyplomowa 2-tygodniowa (80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy magisterskiej – lipiec - sierpień.
Praktyki realizowane są następująco (dla rocznika 2019/2020):
 1. na I semestrze praktyka produkcyjna 2-tygodniowa (80 godz.) – profil praktyki wybiera student (praktyka w rolnictwie lub leśnictwie) – październik/styczeń,
 2. na II semestrze praktyka 6-tygodniowa (240 godz.)  w tym:  co najmniej 2 tygodnie (80 godz.) praktyka produkcyjna w rolnictwie lub leśnictwie (np. 2 tyg./80 godz. praktyki w rolnictwie i 4 tyg./160 godz. praktyki w leśnictwie lub 4 tyg./160 godz praktyki rolnictwie i 2 tyg,/80 godz. w leśnictwie) – lipiec - sierpień,
 3. na III semestrze praktyka produkcyjna 2-tygodniowa (80 godz.) w tym: 40 godz. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej lub Dziale Urządzania Lasu w wybranym Nadleśnictwie oraz 40 godz. w instytucjach związanych z rolnictwem – Agencji Restrukturyzacji i Modernzacji Rolnictwa, PODR Boguchwała, KOWR, instytucjach samorządowych – np. dział rolnictwa lub ochrony środowiska – październik/styczeń .
 4. na IV semestrze praktyka dyplomowa 2-tygodniowa (80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy magisterskiej – lipiec/sierpień.

VIII. PRACA SOCJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY 

1. Praktyka w wymiarze 960 godz. realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, zawodowych rodzinach zastępczych różnych typów,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, centrach i klubach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla samotnych matek, placówkach penitencjarnych, warsztatach terapii zajęciowej, itp.
 
  Praktyki realizowane są następująco dla  2019/2020 oraz 2020/2021:
 1. na III semestrze praktyka – 320 godz. – październik - styczeń – realizowana jak wyżej punkt 1.
 2. na IV semestrze praktyka – 320 godz. – styczeń - sierpień – realizowana jak wyżej punkt 1.
 3. na V semestrze praktyka – 320 godz. – październik - styczeń – realizowana jak wyżej punkt 1.
 
IX. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY
1. Praktyka w wymiarze 504 godz. realizowana w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, centrach i klubach integracji społecznej, ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla samotnych matek, itp.
 
Praktyki realizowane są następująco :
 1. na I semestrze praktyka – 168 godz. – październik - styczeń – realizowana jak wyżej  punkt 1,
 2. na II semestrze praktyka – 168 godz. – luty - czerwiec  realizowanajak wyżej punkt 1,
 3. na III semestrze praktyka – 168 godz.  październik - styczeń – realizowana jak wyżej punkt 1.

X. PEDAGOGIKA/ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY 

1. Praktyka w wymiarze  270 godz. realizowana w szkołach podstawowych w tym: specjalnych, integracyjnych, przy pedagogu, w świetlicach szkolnych, świetlicach socjoterapeutycznych, przedszkolach, poradniach psychologiczno- pdagogicznych, Ośrodkach Socjoterapii, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, domach kultury i klubach osiedlowych, innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Praktyki realizowane są następujaco (dla roczników 2019/2020 oraz 2020/2021):

 1. na II semestrze praktyka pedagogiczna (obserwacyjna) – (30 godz. w tym minimum 2 godz. lekcyjne studenci prowadzą samodzielnie  przeprowadzenie zajęć wychowawczych) – luty - sierpień – realizowana jak wyżej punkt 1.
 2. na III semestrze praktyka pedagogiczna (asystencka) – (50 godz. w tym minimum 10 gpodz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – październik - styczeń – realizowana jak wyżej punkt 1.
 3. na IV semestrze praktyka pedagogiczna (asystencka) – (70 godz. w tym minimum 15 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – luty/sierpień – realizowana jak wyżej punkt 1.
 4. na V semestrze praktyka diagnostyczno-terapeutyczna (asystencka) – (70 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – październik - styczeń – realizowana jak wyżej punkt 1.
 5. na VI semestrze praktyka diagnostyczno-terapeutyczna (asystencka) – (50 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie) – luty - czerwiec – realizowana jak wyżej punkt 1.

XI. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA  I WCZESNOSZKOLNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 240 godz. realizowana w szkołach podstawowych i przedszkolach (studenci samodzielnie prowadzą minimum 60 godz. lekcyjnych)

Praktyki realizowane są następiująco:

 1. na II semestrze praktyka ogólnopedagogiczna (obserwacyjna) – (30 godz.) – w szkole podstawowej lub w przedszkolu – luty - sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna) – 30 godz. w przedszkolu  realizowana jako przedmiot pod nadzorem nauczyciela  luty - czerwiec.
 3. na VI semestrze praktyka wychowawczo-dydaktyczna (asystencka) – 30 godz. w tym minimum 5 godz. studenci prowadzą samodzielnie – szkoła podstawowa – luty - czerwiec,
 4. na VII semestrze praktyka pedagogiczna (nauczycielsko-asystencka) w szkole podstawowej – 20 godz. w tym minimum 5 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie)  październik/styczeń,
 5. na VIII semestrze praktyka pedagogiczna (nauczycielsko-asystencka) w przedszkolu – 80 godz. w tym minimum 15 godz. studenci prowadzą samodzielnie – luty - wrzesień,
 6. na IX semestrze praktyka nauczycielsko-asystencka w szkole podstawowej – 50 godz. w tym minimum 10 godz. studenci przeprowadzają samodzielnie – październik - styczeń.

XII. EKONOMIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

1. Praktyka w wymiarze 960 godz.  realizowana w bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, zakładach produkcyjnychj itp.

 Praktyki realizowane są następująco :

 1. w II semestrze praktyka – 240 godz. – luty/sierpień,
 2. w III semestrze praktyka  – 240 godz. – październik/styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka – 240 godz. – luty/sierpień,
 4. w V semestrze praktyka – 240 godz. – październik/styczeń,

XIII. EKONOMIA  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY

1. Praktyka w wymiarze 480 godz.  realizowana w bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, zakładach produkcyjnychj itp.

 Praktyki realizowane są następująco :

 1. w I semestrze praktyka – 160 godz. – październik/styczeń,
 2. w II semestrze praktyka  – 160 godz. – luty/sierpień,
 3. w III semestrze praktyka – 160 godz. – październik/styczeń.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, TRYB 26+, STACJONARNY 
 
1. Praktyka w wymiarze 480 godz. realizowana w instytucjach zajmujacych się problematyką bezpieczeństwa i obronności takimi jak służby mundurowe, instytucje porządku publicznego, ochrony osób i mienia, instytucje zarządzania kryzysowego i organizacje bezpieczenstwa w administracji państwowej i samorzadowej, itp.
Praktyki realizowane są następująco :
 1. w II semestrze praktyka – 160 godz. – luty - czerwiec,
 2. w III semestrze praktyka – 160 godz. – październik - styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka – 160 godz. – luty - maj.
 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 18-10-2021
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Aldona Denega

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję